👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 5 - argumenterande text

Skapad 2019-09-19 14:11 i Sunnerstaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 5 Svenska
Argumenterande text - konsten att övertyga. Vi kommer att arbeta med denna texttyps struktur och uppbyggnad och hur man på bästa sätt kan argumentera för att övertyga och göra sig förstådd, men även kunna förstå andras argument och åsikter.

Innehåll

Mål med arbetsområdet:

Läsa

-      läsa och urskilja den argumenterande textens struktur,

-      hitta åsikten i en argumenterande text,

-      hitta argumenten som stödjer åsikten

-      urskilja viktiga bindeord,

-      göra textkopplingar utifrån en argumenterande text,

-      sammanfatta huvuddragen i det jag läst.

 

Skriva

-      skiva en tydlig rubrik, inledning och avslutning,

-      formulera en tydlig åsikt,

-      använda mig av tydliga argument,

-      använda passande bindeord,

-      skriva en signatur.

 

Tala

-      hitta på och använda en säljande slogan,

-      använda reklamknep,

-      använda övertygande argument i min reklam.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6