👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering: franska åk 7, HT19

Skapad 2019-09-19 14:14 i Ekdalaskolan Härryda
Här är Ekdalaskolans pedagogiska planering i franska för åk 6 under höstterminen 2018.
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Bonjour! Ça va? Je vous souhaite une très bonne année scolaire! Under höstterminen kommer du att lära dig det franska alfabetet, några nya klassrumuttryck, namn av några Europas länder , namn på nationaliteter och språk, namn på tamdjur och mycket mycket mer. Vi kommer att använda boken "Bon voyage 2" och jag hoppas att du kommer att ha en lärorik och rolig kurs i det franska språket. Lycka till!

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med 6 - 8 kapitel i läroboken.Varje kapitel inleds med en ruta som kortfattat presenterar innehållet och vad arbetet med kapitlet ska leda till, t.ex. att kunna presentera dig själv och din familj räkna till 100 eller berätta på franska om Frankrike eller Sverige. Vi börjar med att läsa denna ruta tillsammans.

Detta gör vi:

- vi läser och lyssnar på enkla texter och dialoger

- vi tränar uttalet

- vi gör muntliga övningar, dialoger och intervjuer

- vi lär oss nya ord, uttryck och grammatik

- vi gör skriftliga övningar, både i skrivhäften och digitalt

- vi lär oss om Frankrike och den franska kulturen

- vi sjunger och leker

- vi tittar på korta franska filmer

 

 

 

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att lyssna på texterna i läroboken, läsa och ibland körläsa dem, översätta dem tillsammans.

Du får genomgångar för att lära dig ord,uttryck och grammatik.

Du kommer att träna på att tala franska i par, i små grupper och i hela gruppen.

Du kommer att sjunga franska sånger och titta på korta franska filmer.

Du kommer att träna på att skriva på franska.

Vi kommer att repetera allt vi lärt oss tidigare många gånger.

Vi kommer att läsa en serie Le mystère de la statuette volée.

Du kommer att få en läxa till fredag varje vecka. Läxan hittar du i Classroom. Oftast får du lära dig nya ord och uttryck från det kapitel som vi arbetar med. Att lära sig nya ord innebär att du kan översätta dem, stava dem på franska, uttala dem och använda dem i egna meningar.  Du får gärna göra läxan på Webbapp som du hittar i Classroom.

Varje fredag kommer vi att ha ett förhör som kan vara skriftligt, muntligt, på Quizlet etc.

Vi kommer att ha 2 prov under terminen: vecka 42 och vecka 48. Ibland kommer vi att ha oförberedda prov i hör- och läsförståelse.

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du får möjlighet att utforma och påverka innehållet och formen för många muntliga och skriftliga övningar. Du får säga till mig om du vill ha repetition av något moment. Då kommer jag att omplanera lektionerna och ta upp det igen. Har du några önskemål eller förslag, säg till! Vi kommer att bygga en intressant och rolig kurs tillsammans.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Du arbetar aktivt på lektionerna.

Du gör muntliga förhör.

Du gör muntliga övningar i små grupper och jag lyssnar på er.

Du skriver skriftliga förhör och gör 2 stora prov.

Du gör 1 - 2 prov i hörförståelse och läsförståelse. 

 

 

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

I Classroom hittar du mer specifik planering vecka för vecka.

 

 

 

Matriser

M2
Matris i franska

E
C
A
Lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkelt tydligt talat språk som talas i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer av innehållet i enkelt tydligt talat språk som talas i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer av innehållet i enkelt tydligt talat språk som talas i lugnt tempo.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande
Läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga i enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen
Eleven kan visa sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet
Eleven kan visa sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer
Eleven kan visa sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer
Eleven kan med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven kan med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan med viss relevans använda sig det valda materialet i egen produktion och tal
Eleven kan på ett relevant sätt använda sig det valda materialet i egen produktion och tal
Eleven kan på ett relevant och effektivt sätt använda sig av det valda materialet i egen produktion och tal
Eleven kan använda sig av någon strategi för läsande
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier
Samtala
Eleven kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
Eleven kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan använda sig av någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen (ex. kroppsspråk, mimik, att föra samtalet vidare)
Eleven kan använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
Eleven kan använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
Tala
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till en viss del sammanhängande.
Eleven kan göra enstaka enkla förbättringar i sin muntliga produktion Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i områden där språket används, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Eleven kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar i sin muntliga produktion. Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i områden där språket används, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar i sin muntliga produktion. Eleven kommenterar översiktligt på målspråket några företeelser i områden där språket används, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter
Skriva
Eleven kan i sin skriftliga produktion formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven kan i sin skriftliga produktion formulera sig enkelt, relativt tydligt och till en viss del sammanhängande.
Eleven kan i sin skriftliga produktion formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan i sin skriftliga interaktion uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan i sin skriftliga interaktion uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan i sin skriftliga interaktion Uttrycka sig enkelt och tydligt, med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i områden där språket används, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i områden där språket används, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Eleven kommenterar översiktligt på målspråket några företeelser i områden där språket används, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem och förbättrar den skriftliga produktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem och förbättrar den skriftliga produktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem och förbättrar den skriftliga produktionen.
Eleven kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna texter.
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna texter.
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna texter.