Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Sverige åk 4

Skapad 2019-09-19 14:45 i Blackebergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Geografi
Sverige är ett långt och smalt land som ligger i norra Europa och mer specifikt Norden. På en jordglob kan vi se att Sverige ligger nära Nordpolen. I Sverige finns varierande natur och klimat som vi har glädje av. Naturen och klimatet är olika beroende på var i landet man bor. Vi har också många olika landskap som talar om var man kommer ifrån. I det här arbetsområdet kommer vi att lära oss mer om Sveriges olika landskap, städer, öar, vatten och hav, natur, klimat, naturresurser samt hur en karta kan se ut och hur vi läser av den.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.  Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.

 

Såhär kommer vi att arbeta:

Vi kommer tillsammans att läsa ur boken ”Upptäck Sverige” samt diskutera och reflektera över det vi läst. Vi kommer att göra arbetsuppgifter för att träna oss i att tex. förstå hur landet formats samt läsa och rita kartor. Enskilt kommer ni att få arbeta med ett landskap i Sverige som ni sedan ska skriva en faktatext om, rita en karta över och sedan presentera i helklass. Vi kommer att diskutera Sverige och landskapens, läge, klimat och befolkning. Vi kommer också att titta på film: Geografens testamente, den stora Sverigeresan. 

 

Det här ska du lära dig:

 • Du ska få kunskap om olika geografiska begrepp, exempel karta, väderstreck, naturtyper etc.

 • Du ska lära dig om Sveriges olika landskap.

 • Du ska lära dig om Sveriges olika naturtillgångar och resurser.

 • Du ska lära dig namn och läge på städer, öar, hav och vatten.

 • Du ska lära dig vad natur- och kulturlandskap är och skillnaden däremellan.

 • Du ska lära dig att använda samt läsa av kartor, exempelvis topografiska kartor.

 • Du ska lära dig att använda samt läsa av karttecken för att kunna göra egna kartor. 

Såhär kommer du att bedömas:
 

Ditt deltagande i genomgångar och samtal

Ditt användande av geografiska begrepp

Din redovisning om Sveriges landskap

Ditt genomförande av uppgifter och arbetsblad

Hur du klarar av skriftliga/muntliga prov som bedöms summativt

 

Viktiga begrepp:

Karta, atlas, jordglob, väderstreck, årstider, klimat, landskapsdel, landskap, naturtyper, naturresurser, råvara, industri, produkt, landskapsblomma, landskapsdjur, kulturlandskap, naturlandskap, huvudstad, tätort, befolkning och nordiska länder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Geografi Sverige

Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Sveriges landskap
Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt
Jag vet att Sverige är indelat i 25 landskap och jag kan sätta ut minst 8 av dem på en karta.
Jag vet att Sverige är indelat i 25 landskap och jag kan sätta ut minst 15 av dem på en karta.
Jag vet att Sverige är indelat i 25 landskap och jag kan sätta ut minst 20 av dem på en karta.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt
Jag kan placera och skriva ut antingen de tre största städerna eller de två största sjöarna eller de två största öarna i Sverige.
Jag kan placera och skriva ut både de största sjöarna och de största öarna i Sverige. Alternativt städerna i kombination med antingen sjöarna eller öarna.
Jag vet vilka de tre största städerna i Sverige är och kan placera ut dem på en karta. Jag placerar även ut de tre största sjöarna och Sveriges två stora öar.
Naturresurser och tillgångar
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan naturresurser.
Jag förklarar vad en naturresurs är och ger minst ett exempel på en naturresurs i Sverige.
Jag förklarar vad en naturresurs är och ger minst två-tre exempel på naturresurser i Sverige, beskriver var dessa finns samt beskriver sambandet mellan naturresurs, råvara, industri och färdig produkt på ett utvecklat sätt.
Jag förklarar vad en naturresurs är och ger minst tre exempel på naturresurser i Sverige, beskriver var dessa finns och beskriver sambandet mellan naturresurs, råvara, industri och färdig produkt på ett välutvecklat sätt.
Natur- och kulturlandskap
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap.
Jag beskriver vad natur- och kulturlandskap är.
Jag beskriver vad natur- och kulturlandskap är och ger exempel på var de finns i Sverige.
Jag beskriver vad natur- och kulturlandskap är, ger exempel på var de finns i Sverige samt jämför de två begreppen.
Begreppanvändning
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag förstår minst 4 geografiska ord och begrepp och förklarar dem.
Jag förstår minst 8 ord och begrepp och förklarar dem samt använder dem på ett rätt sätt.
Jag förstår alla ord och begrepp och förklarar dem utförligt samt använder dem på ett rätt sätt.
Kartan och dess funktion
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt
Jag kan läsa av kartan och vet vad färgerna betyder.
Jag kan läsa av kartan, vet vad färgerna betyder och vet var i Sverige färgerna finns på en karta.
Jag kan läsa av kartan, vet vad färgerna betyder och vet var i Sverige färgerna finns på en karta. Jag kan också förklara utförligt varför naturen ser ut som den gör utifrån en karta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: