Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 1b: POLITIK samlad bedömning examinationerna 1a, 1b och 2

Skapad 2019-09-19 14:58 i Sjödalsgymnasiet Huddinge
Gymnasieskola Samhällskunskap
POLITIK

Innehåll

Moment 1 och 2: ideologier, politiska partier samt stats- och styrelseskick.

Examination 1a gruppredovisning/debatt politiskt parti

Examination 1b skrivning "Demokrati och diktatur"

Examination 2 rapport jämförelse demokratiska stats- och styrelseformer

Matriser

Sam
Samhällskunskap 1b: POLITIK samlad bedömning examinationerna 1a, 1b och 2

F
E
C
A
Redogöra för och analysera samhällen
Bedömningsunderlag saknas delvis eller helt.
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Komplexitet i sin analysförmåga/jämförelse
Bedömningsunderlag saknas delvis eller helt.
I elevens analys förklaras enkla samband och enkla slutsatser dras om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I elevens analys förklaras samband och välgrundade slutsatser dras om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I elevens analys förklaras komplexa samband och välgrundade slutsatser dras om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
Historiens betydelse
Bedömningsunderlag saknas delvis eller helt.
Eleven kan översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse.
Eleven kan utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse.
Dra slutsatser om samhällsförhållanden på olika nivåer
Bedömningsunderlag saknas delvis eller helt.
Eleven kan dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Eleven kan dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Eleven kan dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Göra egna ställningstaganden och värdera andras ställningstaganden
Bedömningsunderlag saknas delvis eller helt.
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Sök, granska, tolka källmaterialet
Bedömningsunderlag saknas delvis eller helt.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt redovisa sina källor.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt redovisa sina källor.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt redovisa sina källor.
Värdera källmaterial
Bedömningsunderlag saknas delvis eller helt.
Eleven kan göra enkla reflektioner om källors relevans och trovärdighet.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner om källors relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källors relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Uttrycka sina kunskaper på olika sätt
Bedömningsunderlag saknas delvis eller helt.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: