Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Social media

Skapad 2019-09-19 15:29 i Stadsparksskolan Partille
Vi läser, lyssnar, skriver, diskuterar och slutligen debatterar frågeställningar kopplat till sociala medier på engelska.
Grundskola 9 Engelska
We read, speak, write, listen and above all debate social media and its role in our lives today.

Innehåll

Mål

-Diskutera sociala medier på engelska från ett individ- och samhällsperspektiv

-Förstå och använda ord och begrepp relaterade till internet- och medievanor, samt debatt och samhällsdiskussion

-Interagera skriftligt på engelska med ett språk anpassat till olika digitala sammanhang

-Formulera olika sorters argument på engelska

-Delta i en formell debatt 

 

Aktiviteter

 -Läsa texter om ämnet i clio

-Diskutera ämnet i par och helklass

-Skriva och ge varandra respons på digitala texter

-Lyssna på aktualitetsprogram (podcast, nyheter) där ämnet diskuteras

 

Bedömning

-Mindre uppgifter på lektionerna (t. ex hörförståese, kort skrivuppgift, källutvärdering)

-Debatt i lag om två personer om frågeställning relaterad till teknologi och sociala medier

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska: Muntlig redovisning och diskussion

Redovisning

F
E
C
A
Språk
Hur tydligt, varierat och sammanhängande pratar du?
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Du dig formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
Du formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Flyt
 • En  C 9
 • En  A 9
Du pratar med lite flyt eller läser mycket innantill.
Du formulerar dig med visst flyt och för det mesta frigjord från manus.
Du formulerar dig med flyt, och är i stor grad frigjord från manus.
Källanvändning
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Du använder källor med viss relevans för ditt argument.
Du använder källor som är relevanta för ditt argument.
Dina källor är relevanta och används på ett effektivt sätt i ditt argument.
Anpassning
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Ditt språk är för det mesta formellt och du håller dig till ämnet.
Ditt språk är formellt, du håller dig till ämnet och
Strategier för kommunikation och interaktion
Hur bidrar du till att samtalet går framåt och alla får bidra? Hur löser du det
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Dessutom kan du välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Innehållet
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Du använder några relevanta argument.
Du använder relativt varierade, relevanta argument och lyckas ibland besvara/ifrågasätta motståndares argument.
Du använder varierade, relevanta argument och lyckas dessutom besvara motståndares argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: