Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärnan och våra känslor

Skapad 2019-09-19 18:15 i Idala förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Projektnamn: Hjärnan och våra känslor Datum: Hösten och våren 19-20 Gruppnamn: Vargen

Innehåll

Bakgrund

 

Varför har barnen valt just detta projekt? Vad visade underökningsperioden? Vilken ålder på barnen? Antal pedagoger,? Vilka  lokaler och lärmiljöer ska användas? Vilken struktur och metod ska användas?

Vargen består av 24 barn i åldrarna 3-5 år och 4 pedagoger. Under dagarna kommer vi att dela upp oss i grupper och erbjuda barnen olika aktiviteter i projektet.

Ett barn har lyft känslor som färger och har sett filmen ”Insidan ut”. Vi har känslostarka barn vid olika situationer , tex lämningar, konflikter och reaktioner på gruppstorlekar. En stor grupp kan verka farlig. Vi har även tolkat att det inte är tillåtet att visa alla sina känslor bland barnen, och därför behöver vi utveckla strategier över hur känslorna kan vara till nytta för oss.

Vad?

Vad innehåller projektet, vad ska ni undersöka?

Kan vi påverka våra egna och andras känslor?

Varför?

Syfte med projektet. Vilket förändrat lärande ska ske bland barnen?

Vi vill att barnen utvecklar en ökad förståelse för känslornas betydelse, både för sig själva och omgivningen. Forskning visar att unga har svårare att förklara och visa känslor nu än tidigare. ”Fler unga människor har fått svårt att sätta ord på sina känslor. För dem blir det bara en diffus, olustig känsla i kroppen, aldrig översatt till den affekt det gäller, som tex rädsla, ledsnad eller skam.” ( Per Johansson, psykolog och forskare, Lunds universitet, april 2019.)

” Antalet sjukskrivningar pga psykisk ohälsa ökade med 67 % mellan 2010 och 2015. Nästan en av tre unga mellan 16 och 24 har besvär av ängslan, oro eller ångest.” ( Lars Jacobsson, professor emeritus i psykiatri, Umeå universitet, Forska! Sverige för Hälsa och välstånd, forskasverige.se, 2019-09-28)

Vi vill se en utveckling av att barnen känner sig värdefulla och betydelsefulla för att våga göra sina röster hörda och kunna påverka sin vardag genom olika val.

” Utbildningen ska ge barnen möjlighet  att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla  och inlevelse  i andra människors situation.” ( s 5, Lpfö 18)

Hur?

Hur ska ni göra? Vilka 100 språk ska lyftas?

Lyfta forskningen om vad hjärnan (kroppen) behöver för att må som bäst.

Reflektion och barnråd  kring känslor

Skapande i olika språk, tex tovning av känslokompisar, röra sig/måla till olika slags musik, känsloporträtt...

Arbeta med FN och barnkonventionen.

 

 

 

 

Frågeställning som ni pedagoger har i projektet

 Kan vi se/höra/känna att barnen kan ta hjälp av sina och andras sk känslokompisar, för att utveckla en ökad självkännedom och en ökad empatiförmåga för både varandra och vår natur?

Hur kan vi hjälpa barnen att se och lära känna sina, och andras känslokompisar? 

Koppla prioriterade LpFö mål/SKA mål(nedan)

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: