👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Sandkornet 2019 2020

Skapad 2019-09-20 08:20 i Tegelstugans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Projektnamn: Kommuniktion med de 100 språken. Datum: oktober 2019 Gruppnamn:Sandkornet

Innehåll

Bakgrund

 Varför har barnen valt just detta projekt? Vad visade underökningsperioden? Vilken ålder på barnen? Antal pedagoger,? Vilka  lokaler och lärmiljöer ska användas? Vilken struktur och metod ska användas?

Vi är en grupp på 12 st barn, ålder 1-3 år. Tre st. pedagoger. Våra lärmiljöer är vår avdelning Sandkornet, våra gårdar och vår närmiljö. 

Vi såg ett behov av att barnen behövde stärkas i sitt sätt att kommunicera, under undersökningsperiod. 

De visade även ett intresse för babblarna, därför valde vi detta som ett utgångsverktyg. 

Vi kommer att jobba i mindre grupper. 

Vad?

Vad innehåller projektet, vad ska ni undersöka?

Barnens språk och kommunikation. Genom reflektion tillsammans med barnen får vi en utgångspunkt på vad de har i fokus, vad som fångar deras intresse och hur vi ska jobba vidare med det. 

Varför?

Syfte med projektet. Vilket förändrat lärande ska ske bland barnen?

Vi vill se en ökad kunskap kring barnens kommunikativa förmåga och ett ökat ordförråd. 

Genom detta vill vi också öka deras sociala samspel. Att de får fler sätt att kommunicera på. 

Hur?

Hur ska ni göra? Vilka 100 språk ska lyftas?

Syftet med babblarna är att använda det som ett verktyg i språk och kommunikation och att fånga barnens intresse. 

Vi kommer att använda olika uttrycksformer så som, sång, rim och ramsor, sagopåsar (drama), rörelse / motoriska övningar både ute och inne, musik/ rytm och dans. 

Projektet kommer att genomföras i hela utbildningen speciellt vid våra undervisningstillfällen.

Frågeställning som ni pedagoger har i projektet

 Kommer vi att se ett förändrat beteende bland barnen i samspel med varandra?

 Kommer utvecklingen hos barnen bero på vårt projekt eller är det en del av deras egna naturliga utveckling?

 

Koppla prioriterade LpFö mål/SKA mål(nedan)

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18