👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkunskap och teknik Konstnärerna hösten 2019

Skapad 2019-09-20 09:00 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
Konstnärerna ska utforska olika sätt att bygga och konstuera samt utforska våra närmiljöer.

Innehåll

Mål/Planering Hösten 2019 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen. 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik. 

 

Frågeställning utifrån strävansmålet: 

Hur bygger barnen med klossarna och hur kan vi utmana dem att utveckla sina bygge? 

Kriterier för strävansmålet 

- Barnen ska få en förståelse för att man kan bygga och konstruera med olika sorters material samt både inne och ute i naturen.

- Barnen ska få möjlighet att att bygga och konstruera självständigt samt med hjälp av sina kompisar.

- Barnen ska själv få möjlighet att välja material utifrån tillgängliga bilder på olika sorters byggmaterial.

Nuläge (utifrån höstens nyläge): 

Vi ser att barnen har ett stort intresse av att bygg och konstruera med olika sorters material. Det byggs torn på höjden, långa rader med klossar samt att det är väldigt roligt att rasa och bygga upp igen. Vi ser även att flera av barnen tar klossar från varandra. Här kommer vi att arbeta med värdegrunden och barnens förmåga att ta hänsyn till varandra.

Vårt mål är att barnen ska få möjlighet att få utforska olika sätt att bygga och konstruerar med hjälpa av olika material och tekniker. Men även väcka nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Barnen får även på ett roligt sätt träna på samarbete, turtagning och ta hänsyn till varandra. 

Metoder för att nå målet: 

- Vi kommer ha undervisningstillfälle i små grupper och erbjuda barnen ett sorts material att bygga med samt utforska tillsammans i gruppen eller enskilt.

- Efterhand kommer vi att erbjuda nytt eller olika sorters material. 

- Vi kommer att skapa förutsättningar i våra lärmiljöer så det blir en inspirerande och inbjudande miljö. 

- Vi kommer att erbjuda undervisningstillfälle både inomhus samt ute i naturen.