👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN Tema

Skapad 2019-09-20 09:24 i Föräldrakooperativet Moroten Fristående förskolor
Förskola
Syftet med projektet från vår sida är att på ett roligt och intressant sätt väcka barnens nyfikenhet till den rika omvärld som vi är en del av. Vi vill också att barnen ska få en grundläggande förståelse för vad FN är och vad det betyder.

Innehåll

Vi "flyger" till det land som barnen valt och vill veta mera om. Genom att iscensätta möten med representanter från olika världsdelar önskar vi göra upplevelsen mer levande och förhoppningsvis mer minnesvärd för barnen. De ger också dem en chans att interagera och ställa frågor till personen ifråga.

Vi strävar efter att "resorna" ska väcka barnens intresse och respekt för de människor de möter och de kulturer de representerar.
Att de ska veta att det finns en organisation eller "klubb", FN, som värnar om barn och andra människors rättigheter samt om att länder som blir osams ska prata med varandra och försöka lösa problemen istället för att bråka och kanske till och med kriga med varandra.
Vi vill ge barnen en känsla av att det är kul med ny kunskap. Och vår tanke är att kunskaperna lättare ska fastna och göra intryck om de kommer genom våra påhittade karaktärer från de olika länderna. 
Vi vill också tillsammans med barnen fundera på det här med olika språk och smaka på några av orden som används i landet vi reser till.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18