👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The wave

Skapad 2019-09-20 09:27 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola F Engelska
We are going to read the novel "The wave" by Todd Strasser.

Innehåll

The story takes place primarily in the fictional Gordon High School, which is set in a small suburban community. It is based on a true story. The plot is about a history teacher named Ben ross and his students. The students can't understand how something like the holocaust could happen and think that it could never happen to them. Ben Ross wants to show his students that it’s not as simple as they think. 

 

Arbetsformer:

- Par och individuellt arbete
- Läsa
- Film
- skriftligt och muntligt

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

 - Jag kan formulera mig på begriplig engelska (muntligt)
 - Jag kan formulera mig på begriplig engelska (skriftligt)
- Jag kan redogöra för vad boken handlar om (genom att svara på frågorna till boken och delta i diskussioner) 
- Jag kan använda mig av olika strategier när jag, till exempel, inte vet hur man säger ett ord kan jag förklara det med andra ord

Bedömning baseras på: Läsförståelsefrågor och bokcirkeln som sker muntligt

Tidsplan: V.37-43, Ni kommer att bli indelade i grupper och få veta när ni ska delta i bokcirkel, då alla inte kommer göra det samtidigt. 

 

OBS!

Kom ihåg att det är ditt eget ansvar att ta igen det du missat! Se till att kolla med mig ifall du behöver svara på frågorna hemma. Frågorna ska besvaras främst i klassrummet. 

 

Se till att läsa studiehandledningen som är bifogad i i uppgifter - "Oral exam". 

Uppgifter

  • Oral exam

Matriser

En
Kunskapskrav engelska åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Förstå skrift
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra, diskutera & agera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.