👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krabbans projektplanering 19/20 Natur levande och icke levande

Skapad 2019-09-20 09:35 i Gladan Haninge FSK/GR
Förskola
Utforskar vattnets olika egenskaper.

Innehåll

 

Haninge kommuns gemensamma projekt "Vär(l)den av möten" handlar om barns relation och utforskande av sin omvärld utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi kommer att arbeta med sociala relationer och möten mellan oss och material för att skapa en gemensam miljö där vi värnar om varandra, miljö, djur och material.

Gemensamt syfte över hela förskolan är:

Att använda naturen som ett sätt att utforska och skapa förståelse för det som vår natur har att erbjuda samt att synliggöra barnens tankar och ideer om naturen.

Att alla barn ska få möta naturen både ute och inne.

 

På KRABBAN undersöker vi hur vi blir vårt bästa jag i relation till andra och vår natur genom att vara i meningsfulla sammanhang och möten.

Genom barnens naturliga intresse av att undersöka vatten tänker vi att det kan vara ett material som kan få barnen att utvecklas i möten och kommunikation för att bygga relationer till varandra och 100-språkligheten.

Vårt syfte:

Vi vill:

Att barnen ska få en förmåga att ta hänsyn och vilja hjälpa varandra 

Att barnen ska lära sig att samarbeta och få uppleva vattnets olika egenskaper.

Att barnen ska få möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga. 

Att barnen ska få ett gott förhållningssätt till naturen och utveckla sitt intresse inom området.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18