👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken och samhällsservice i närsamhället.

Skapad 2019-09-20 10:26 i Hagalundskolan Särskola Lunds för- och grundskolor
Vi kommer att läsa oss mer om Dalby och göra studiebesök som rör olika yrken samt samhällsfunktioner i vår närmiljö.
Grundsärskola F – 6 Naturorienterande ämnen Svenska Samhällsorienterande ämnen
Vi ska lära oss om olika yrken och prata om vilka samhällsfunktioner och vilken samhällsservice som finns runt oss. Vi kommer att navigera oss i vårt närområde för att besöka bland annat vårdcentral och polis i här i Dalby.

Innehåll

Skolan och omvärlden

Syftet

Kunskaper inom de samhällsorienterade ämnena ger människor förutsättningar att orientera sig i en allt mer globaliserad och digitaliserad värld och ta ansvar för sitt handlande. 

Genom att förstå hur omvärlden ser ut och fungerar skapas en kunskap samt trygghet för eleverna i deras utveckling, både kunskapsmässigt men även på det sociala planet. Att veta var man ska vända sig, hur man tar sig till olika ställen och förstår vikten av att kunna lokalisera sig gör att eleverna blir med självständiga.

Du som elev skall utveckla din förmåga att:

 • ta del av informationen om olika yrken.
 • ta del av informationen om närmiljön.
 • använda ord och begrepp och symboler inom ämnesområdet.
 • lokalisera dig fysiskt med hjälp av skyltar, kartor och andra medel som stöttar oss i samhället

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • samspela och vara delaktig.
 • ta del av informationen som ges i de olika aktiviteter som vi genomför.
 • med stöd dokumentera med bild och text.
 • medverka i samtal om samhällsfunktioner, samhällsservice och olika yrken.

 

Undervisningen

I undervisningen kommer vi att:

 • Titta på film om olika yrken förr och nu
 • Intervjua olika yrkesgrupper
 • Dokumentera med text och bild 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  4-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  4-6
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  4-6
 • Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  SO  4-6
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
  SO  4-6
 • Fältstudier och experiment för att undersöka närmiljön.
  NO  1-3
 • Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  SO  1-3
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel polis och bibliotek.
  SO  1-3
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön.
  SO  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-3

Matriser

NO Sv SO
Närmiljö och yrken

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fältstudier
Du **medverkar** också i att genomföra enkla fältstudier i närområdet.
Du genomför också enkla fältstudier i närområdet på ett **delvis fungerande** sätt.
Du genomför också enkla fältstudier i närområdet på ett **väl fungerande** sätt.
Yrken
Du ger exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och **bidrar** till resonemang om hur de kan användas.
Du ger exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för **enkla** resonemang om hur de kan användas.
Du ger exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för **välutvecklade** resonemang om hur de kan användas.
Information om samhället
Du kan **medverka** i att hämta information om samhället från givna källor och **bidrar** till resonemang om informationens användbarhet.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information om samhället från givna källor och för då **enkla** resonemang om informationens användbarhet.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information om samhället från givna källor och för då **välutvecklade** resonemang om informationens användbarhet.
Ämnesspecifika ord och begrepp
Du kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Närområdet
Du kan med hjälp nämna några platser i närområdet.
Du kan med visst stöd medverka i att berätta om några platser i närområdet.
Du kan berätta om några platser i närområdet.

NO Sv SO
Bedömningsmatris, SO, grundsärskolan, år 1-6

Att leva tillsammans

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan ge exempel på **enstaka** elevnära normer och regler och **bidrar** till resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan ge exempel på elevnära normer och regler och för **enkla** resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan ge exempel på elevnära normer och regler och för **välutvecklade** resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan också **medverka** i att beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
Eleven kan också på ett **delvis fungerande** sätt beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
Eleven kan också på ett **väl fungerande** sätt beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna
Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att **bidra** till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.
Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett **delvis fungerande** sätt samt ge exempel på handlingar och deras konsekvenser.
Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett **väl fungerande** sätt samt ge exempel på handlingar och deras konsekvenser.

Att leva i Sverige

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **bidra** till resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven kan **medverka** i att jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
Dessutom **bidrar** eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Dessutom för eleven **enkla** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Dessutom för eleven **välutvecklade** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och **bidrar** till resonemang om hur de kan användas.
Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för **enkla** resonemang om hur de kan användas.
Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för **välutvecklade** resonemang om hur de kan användas.

Att leva i världen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion **bidrar** eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på någon likhet och olikhet.
Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion för eleven **enkla** resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion för eleven **välutvecklade** resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven **bidra** till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven ge **enkla** och **delvis underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven ge **välutvecklade** och **väl underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.

Att undersöka verkligheten

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på någon tidsperiod och **bidrar** till resonemang om forntiden.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på tidsperioder och för **enkla** resonemang om forntiden.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på tidsperioder och för **välutvecklade** resonemang om forntiden.
Eleven kan **medverka** i att hämta information om samhället från givna källor och **bidrar** till resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information om samhället från givna källor och för då **enkla** resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information om samhället från givna källor och för då **välutvecklade** resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan **medverka** i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för eleven.
Eleven kan använda kartor och andra källor på ett **delvis fungerande** sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.
Eleven kan använda kartor och andra källor på ett **väl fungerande** sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.
Eleven **medverkar** också i att genomföra enkla fältstudier i natur- och kulturlandskap.
Eleven genomför också enkla fältstudier i natur- och kulturlandskap på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven genomför också enkla fältstudier i natur-och kulturlandskap på ett **väl fungerande** sätt.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.