👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NY13 HT 2019 - Språklig medvetenhet

Skapad 2019-09-20 10:58 i Nyhemsskolans fritidshem Halmstad
Grundskola F Bild Svenska Svenska som andraspråk Musik
På ett lekfullt och kreativt sätt utveckla den språkliga medvetenheten.

Innehåll

Utgångspunkt:

Konkretisering av mål:

Väcka nyfikenhet, intresse samt förståelse för:

 • Hur språket låter och hur det är uppbyggt av ord och meningar.
 • Språkets ljudmässiga uppbyggnad, fonologisk medvetenhet.
 • Språkets minsta betydelseskiljande byggstenar, fonem.
 • Enkla berättelsers innehåll.


Bedömning:

Hitta språket

Skolverkets kartläggning av den språkliga medvetenheten i förskoleklass.

 

Genomförande:

Språklekar

Högläsning + text- och bildsamtal

Drama

Sånger

Rim

Ramsor

Gåtor och ledtrådar

Meningsfullt läsande och skrivande

Språkpåsar

Estetiska uttrycksformer

 

Digitalt:

Bornholmslek

Livet i bokstavslandet

Skolplus

Lässugen

Läs-med-sagor

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -