👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering Moderna Språk Spanska 6

Skapad 2019-09-20 11:05 i Hagaskolan Varberg
Pedagogisk planering Moderna Språk Spanska årskurs 6
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Undervisningen i ämnet moderna språk syftar till att eleven utvecklar sina kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för varierande syften.

Innehåll

Under läsåret kommer vi att arbeta med olika tema :

 • Realia på lätt spanska om Spanien och Latinamerika
 • Berätta om sig själv
 • Tala om vad man tycker om, vad man vill ha
 • Beskriva saker
 • Veckodagarna, vädret
 • Födelsedags ord, hälsningsord
 • några släktord
 • Jul i Spanien

När det gäller grammatik ska vi arbeta med 

 • Adjektiv un, una, el, la 
 • Räkneord 1-100
 • Verb som t ex tener, llamarse, ar verb i singular
 • genitiv
 • Me gusta - te gusta 
 • Hay

Undervisning

För att eleven ska få möjligheten att lära sig allt det här ska vi på lektionerna

 • Läsa, översätta och samtala om texter av olika slag
 • Lyssna på dialoger, filmer och annat ljud material
 • Skriva olika slags texter
 • Öva grammatiska strukturer
 • Samtal såväl förberett som spontant utifrån olika uppgift
 • Rollspel
 • Spela in sig själv eller med andra och lyssna på egna och varandras inspelningar för att förbättra uttal och intonation samt ge varandra feedback
 • Samtal om historia och kultur .

Bedömning

Vi bedömer

 • reception – förståelsen av det eleven hör och läser på målspråket (anpassad, enkel spanska)
 • produktion – det eleven själv skriver eller muntligt kan uttrycka på målspråket (aktivitet under lektionstid)  
 • interaktion i samband med muntliga och eller skriftliga texter
 • användning av olika strategier som förbättrar och utvecklar elevens målspråkets inlärning t ex lexikon, datorprogram.

 

i form av

 • grammatiska övningar  
 • grammatiska samtal under skriva/läsa övningar  
 • förberedda/oförberedda skriftliga prov
 • förberett tal, spontana samtal eller muntliga övningar i par 
 •   Inspelningar i ljud och bild

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Sånger och ramsor.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
  M2  4-6
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
  M2  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.
  M2  4-6