Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik för alla

Skapad 2019-09-20 11:48 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
En planering för att arbeta med Nta experiment i förskola.
Förskola
Vi kommer att arbeta med NTA- naturvetenskap och teknik för alla. Vi kommer att använda det materialet för att skapa lust och nyfikenhet hos barnen i det ämnet. Till varje ämne följer en låda med material som behövs för att utföra experimenten. De ämnen som finns inom förskolan är: vatten, ljud, ljus och luft.

Innehåll

Var är vi?

Vi vill att barnen ska introduceras på ett roligt, enkelt och utforskande sätt inom naturvetenskap och teknik. Med experiment som verktyg stimuleras barnen till ett aktivt lärande. De får undersöka, leka och upptäcka olika fenomen med vatten, luft, ljud och ljus samt ibland lära sig nya begrepp.

Vart ska vi?

Vi vill att experimenterandet ska bidra till ökad nyfikenhet i ämnena och att barnen ska vilja lära sig mer. Vi bidrar till barnens fortsatta lärande inom ämnena naturvetenskap och teknik.

Hur gör vi?

Vi delar in barnen i olika grupper (4-7 barn i varje grupp) för att delta i olika experiment/utforskanden med ansvariga pedagoger.

Hur blev det?

Utvärdering

Vi utvärderar fortlöpande, dels naturligt genom vardagliga samtal och dels under våra arbetslagsträffar. Vi observerar och uppmärksammar barnens utveckling och lärande, vilket gör att vi även utvärderar tillsammans med barnen. På utvecklingssamtal utvärderar vi tillsammans med föräldrar. Vi analyserar kontinuerligt för att se hur vi kan arbeta vidare. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: