Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande läsåret 19/20

Skapad 2019-09-20 11:51 i Grangärdets förskola Mariestad
Förskola
Målformulering: Utveckla barnens användning av digitala verktyg i pedagogiskt syfte.

Innehåll

 

Läroplansområde;

Barns inflytande

Var är vi? (Utgångsläge)

(Vad har fungerat bra under det gångna året? Vad har inte fungerat?)

 

Vart ska vi? (Delmål)

(Hur vill vi att det ska vara? Vad är vårt mål?)

 

Hur gör vi? (Handlingsplan)

(Åtgärder för att nå målet)

 

 

 

Att de själva har fått välja när de vill köra Just dance. 

När barnen frågat om info kan vi direkt ta reda på det.

Lättillgängligt mär de vill läsa bok. 

 

Mindre bra - fokus har legat på fel användningsområde.

 

 

 

 

 Digitaliseringen ska bli ett naturligt inslag i verksamheten och att den ska användas endast i pedagogiska syften. Barnen ska bli producenter istället för konsumenter. 

 

• Låta Ipaden vara mer tillgänglig. 

•Barnen kan vara med och bestämma om de vill visa något de filmat eller fotat. 

• Qr-koder utifrån barnens intresse. 
• fånga barnens intresse inom digitalisering. 

 

Koppla läroplansmål;

Stödfrågor till slutanalys;

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

 

Slutanalys 2019/2020:

Resultat:

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

På Kotten tycker man att man delvis gjort det. På Granen säger man "ja" på den frågan.

Analys:

Hur uppnåddes målen?

De dokumenterar mer utifrån egna intressen, och många gillar att dansa till film, och musik. Något som de får välja mycket själv. Efterfrågan på information har ökat. Efter att pedagogerna undervisat i hur iPaden kan användas på olika sätt, så har barnen kunnat nyttja den informationen/kunskapen till att influera de olika aktiviteterna. Barnens intressen ligger till grunden för vad pedagogerna väljer. T.ex val av appar, böcker, filmer, vilken information som vi väljer att fördjupa oss i. etc.

 

Varför blev det som det blev?

Vi i personalen har varit mycket mer ja-sägare, då vi kände att vårt tidigare tankesätt har begränsat oss. Detta eftersom vi haft vissa farhågor om att det kanske inte skulle gå så bra, iom att många av barnen endast verkar ha dem som leksaker hemma.

 

Vilka val har vi gjort och varför?

Vi bygger på barnens intressen, och sådant som pedagogerna uppfattar att barnen finner intressant. T.ex. i valet av appar så har vi fixat så att det finns Garage Band, då det verkar finnas ett musikintresse. På Kotten har man haft mycket mer faktaböcker tillgängliga, då barnen har intresserat sig väldigt mycket för den typen av litteratur. Detta upptäcktes efter det att barnen fått iPaden mer lättillgänglig, något som kanske inte hade kommit fram annars. Vi har även valt att använda iPaden i fler delar av verksamheten, och varit mer tillåtande.

 

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Vi ser mönstret att barnen efterfrågar iPaden mer som hjälpmedel efter det att dem fått mer kunskap om hur den används. En skillnad är att de inte hamnar i konflikter om vems tur det är längre, och även att den inte alls används lika mycket till att spela, kontra användas till att ha den som hjälpmedel.

 

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

Faktaböcker har fått ökat värde, och intresse. Utbudet blir även väldigt mycket större iom att man har tillgång till så mycket information. Iom att alla pedagoger har olika erfarenhet så har vi även främjat det kollektiva lärandet, samt ökat värdet, och vanan, av Ipaden som hjälpmedel/verktyg.

Utvecklingsområden:

Hur går vi vidare?- Nya delmål att arbeta utifrån?

Vad gör vi idag som vi kan utveckla?

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: