👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa musikbakgrund till din text

Skapad 2019-09-20 13:01 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Musik
Alla skapar en digital musikbakgrund till den text de producerat på svenskan. Viktigt att musikbakgrunden förstärker texten och dess budskap. Detta är en del av det ämnesövergripande arbetsområdet Pop och politik.

Innehåll

  1. Vi går igenom hur Garage Band fungerar.
  2. Alla tänker kring sin text - Vad vill jag förstärka?
  3. Alla skapar sin musikbakgrund digitalt. (Minimum tre spår som passar ihop och som förstärker texten)
  4. Alla spelar upp i smågrupper.
  5. Alla smågrupper resonerar kring de olika musikbakgrunderna och hur de förstärker texten på olika sätt.

Matriser

Mu
Skapa musikbakgrund

E
C
A
9. Skapa
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
10. Olika uttrycksformer
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
11. Utvärdering
Eleven kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.