👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

5-års gruppen. Naturvetenskap & Teknik HT-19

Skapad 2019-09-20 13:04 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
5-års gruppen kommer arbeta med olika sorters kretslopp, naturen, djur & växter.

Innehåll

Planering Ht 2019 - uppdaterad 11 nov 2019

Mål (LpFö 98/18)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

* Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur & samhälle påverkar varandra. 

* Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

* Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter & djur samt enkla kemiska processer & fysikaliska fenomen.

* Förmåga att bygga, skapa & konstruera med hjälp av olika tekniker, material & redskap.

* Förmåga att upptäcka & utforska teknik i vardagen

* Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap & teknik.

 

Frågeställning utifrån strävansmålet: Vad kan och vilken kunskap har barnen om hållbar utveckling, naturen djur & växter?

 

Kriterier för strävansmålet:

- Barnen ska få en förståelse för en del av olika sorters kretslopp ser ut, samt vad hållbar utveckling innebär.

- Barnen ska ha kunskap om olika växter, träd & djur som finns i vår natur. 

- Barnen ska kunna använda sig av naturens material för att bygga, skapa & konstruera. 

 

 

Nuläge : 

Vi ser att barnen har ett stort intresse av att vara ute i naturen, de är intresserade av våra djur & insekter. Vi kan även se att barnen är intresserade av Sopsamlarmonsterna och vill gärna att vår natur ska vara fri från skärp. Men vad händer om skräpet får ligga kvar, vart tar det vägen? 

 

Nyläge (11nov-18):

Vi ser att barnen har ändrat sitt intresse och riktar det mer åt vad som händer med vår natur om skräpet ligger kvar, hur de kan hjälpa till att rädda vår miljö. De är väldigt måna om att djur, växter & människor kan skada sig på det skräp som ligger överallt.

 

 

Metoder för att nå målet: 

- Vi kommer ge barnen kunskaper & redskap om hur de kan hjälpa till att rädda vår miljö.

- Vi kommer arbeta i mindre grupper

- Barnen kommer ha tillgång till lärplattor, där de kan söka information

  

Vi kommer arbeta utifrån fem av de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken: 

Variation - Vi använder oss av olika variationer för att barnen ska se skillnader på olika träd, insekter & djur. 

Inramning -  Vi uppmärksammar och tar tillvara barnens intresse, återkopplar på deras frågor, ställer utmanande frågor och avslutar sedan med att återkoppla. Vi skapar en röd tråd mellan det förra undervisningstillfället och vart vi är på väg. 

Mönster görs synliga - Vi kommer använda oss av olika sorters kretslopp, från början till slut

Samordning av perspektiv - Vi utgår från barnens kunskaper & erfarenheter. Vi utmanar vidare för att öka deras kunskaper & förståelse för naturvetenskap. 

Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande? Nuläges dokumentationer i barnens lärloggar & vi följer upp deras progression i det specifika området. Vi dokumenterar även med filmer & bilder och sätter upp så att barnen själv kan återkoppla med varandra och med oss vuxna.