👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teater med digitala verktyg

Skapad 2019-09-20 13:15 i Trollskogen 1 Borlänge
Förskola
Vi ska göra en teater med barngruppen och filma dem med hjälp av ipad, vi kommer att visa filmen i barngruppen. (Vi visar inte för hela förskolan)

Innehåll

Teater med trollsländan Röd, trollskogens förskola. 

Vad: vi pedagoger vill utmana oss själva och utmana barngruppen att sätta ihop en film ifrån en klassisk saga barnen känner igen, vi tänker oss sagan bockarna bruse.  Detta kommer vara ett fredags projekt med en liten gruppbarn och två pedagoger. 

Hur:  Vi börjar med att läsa och visa upp sagan för barngruppen, vi diskuterar kring sagan och rollerna. Vi är flexibla att ta emot barnens önskemål om vad de vill delta i filmen med. Vi kommer köra fredags förmiddagar med fyra tillfällen.

Vi har valt fredagar för att barngruppen är mindre då och vi som pedagoger vill lära oss hur vi ska hantera material så vi kan utöva på resterande vid annat tillfälle. 

När:  Fyra fredagar framöver från och med vecka 39.

Mål: att använda mer digitala verktyg i verksamheten på en annan nivå än att "bara" spela. 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18