👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

L'amitié

Skapad 2019-09-20 13:45 i Vittra Sollentuna Grundskolor
Grundskola F – 9
Vi kommer att jobba med temat " l'amitié " i franskan under flera veckor.

Innehåll

 Arbetsområde: L’amitié, skriftlig produktion, åk 8-9

 

 Steg 1 – Att kunna kommunicera om ämnesområden som är välbekanta, skriva om intressen och vardagliga situationer såsom Vänskap.

 

 Kunskapskraven: Genom undervisning i franska (moderna språk) ska eleverna utveckla kunskaper i målspråket om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

 

 Eleven ska ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga, sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

 

 Vilka förmågor från kunskapskraven ska eleverna utveckla?

 

 Eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

- formulera sig i tal och skrift

- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

- anpassa språket efter olika syften, mottagaren och sammanhang

 

 Elevensmål i uppgiften: Eleven ska kunna berätta skriftligt om hans/hennes vänskap till någon/några. I slutuppgiften ska du utveckla din förmåga att:

 Formulerar dig i skrift om vänskapsrelationer.

 Du ska berätta om vem det är, generell info och sen ska du berätta hur din kompis är och varför du värdesätter henne/honom som en bra kompis.

 Du ska kunna formulera dig på ett enkelt och begripligt sätt med enstaka ord och fraser.

 Du ska kunna göra enkla förbättringar, såsom att använda adjektivets böjning och Placering (-e i femininform och -s i plural till exempel) samt böja olika Verb (être, avoir, faire och ERverb) i presens på ett korrekt sätt.

 använda rätt genus.

 

 Steg 2 Bedömning

 

 Vad ska bedömas? Elevernas förmåga att… 

 

- Att skriva en text i presens som beskriver din kompis

 - Att bearbeta och förbättra din text

 - Använda dig av eventuella strategier för att lösa problem i och förbättra interaktion. 

 

 Hur ska bedömning ske?

 

 Bedömningen kommer att ske genom en formativ bedömning. Du ska först ta del av anonyma skriftliga inlämningar och även ta del av kommentarerna. Du ska få en tydlig bild på vad som förväntas av dig. Därefter kommer du få feedback under processens gång genom att arbeta på  Driven (Google doc). Fokus kommer att ligga på förmågan att uttrycka dig med korrekta böjda verb och användning av passande ordförråd som beskriver vänskapsrelationer och egenskaper hos en människa. 

 

 Steg 3 – Undervisning (8 veckor/ 2 lektioner I veckan) 

 

 Vad behöver du?

 

 - Genomgång och träning av Grammatiska strukturer såsom adjektivets böjning och placering. 

- Genomgång/repetition av ord och uttryck som kan hjälpa dig att formulera dig i egen produktion och interaktion.