👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet i Floda förr och nu.

Skapad 2019-09-20 14:40 i Centralskolan Lerum
Grundskola F – 3 Historia
Under arbetet med livet i Floda förr och nu kommer du att få bekanta dig med några byggnader och hus i Floda som kan berätta mycket om hur det var att leva förr i Floda. Du kommer att få lära dig om hur vardagslivet kunde se ut för både barn och vuxna.

Innehåll

Du kommer att få bekanta dig med vår hemorts historia genom att läsa och lyssna på böcker, titta på bilder och lyssna på fakta. Du kommer även att få uppleva hemorten genom exkursioner och studiebesök.

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att du:

 • Dramatiserar en dag ur ett barns liv.
 • Skriver en dagbok om ett barns dag.
 • Är aktiv under samtal och diskussioner. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Hi  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Hi  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  Hi   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  Hi   3