Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns delaktighet och inflytande

Skapad 2019-09-20 14:49 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi vill arbeta för att lägga grunden för barnen att förstå vad demokrati är. Vi vill också få barnen att förstå vikten av att ta ansvar för sina egna handlingar och sin miljö. Vi vill medvetande göra barnen deras möjlighet att kunna påverka sin vardag.

Innehåll

 

Mål:

  • Vi vill ge barnen möjlighet till att ta mer ansvar.
  • De ska kunna påverka sin vardag.
  • Barnen ska kunna göra egna val.

 

 Syfte:

Vi vill ge barnen en förförståelse för vad demokrati är då vårt samhälle bygger på demokrati. Vi vill också uppmuntra barnen att kunna påverka sin vardag för att de ska kunna tillgodo göra sig undervisningen på bästa sätt. Barnen ska kunna göra egna val på olika sätt efter sin förmåga för att stärkas i sin tillit till sin egna förmåga. 

  

 

 

 

Metod: 

 Vi ska erbjuda och uppmuntra barnen att hjälpa till i olika situationer och sammanhang, t.ex. vid dukning/avdukning, påminna och uppmuntra att värna och hjälpa de som är yngre eller behöver hjälp t.ex. avklädning. Med hjälp av observationer av barnen i olika situationer kan vi se barnens intresse och planera aktiviteter utifrån dessa. Med hjälp av reflekterande samtal på samlingen ska barnen ges möjlighet att påverka sin vardag. Vi pedagoger ska arbeta för att vara lyhörda för vad barnen visar. Vi ska också ge barnen möjlighet att göra egna val av aktiviteter med stöd av aktivitetskort

 

 

Alla pedagoger har gemensamt ansvar för detta arbete. Den pedagog som ansvarar för aktiviteten ansvarar också för dokumentationen som sker i unikum, vi gör också olika observationer som t.ex. "Vad är barnens intressen?", "Vart leker barnen?", "Med vem?", "Var kan det uppstå konflikter?".

 

 

     

____________________________________________________________________ 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: