Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2019-09-20 15:13 i Skogsbyns förskola Båstad
Förskola
Utifrån barngruppens intresse för Babblarna har vi valt att använda dem som vårt tema. Vi går igenom varje babblare och pratar om dem och deras egenskaper. Genom att knyta an till något som är välbekant skapar vi en ingång till undervisningen. Barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanen.

Innehåll

Avdelningens mål

 • stärka barnens sociala samspel, 

 • Utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, 

 • Ge tillfällen till sång, rörelse och skapande. 

 

 • Väcka ett intresse för naturvetenskap, teknik och miljö.

Syfte 

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanen.

 

Strategier/insatser/hur gör vi

Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt: 

Doddo- är lugn och stabil, och sätter alltid sina kompisar först. Doddo är  den som ser om någon är ledsen eller utanför. Doddo älskar att sjunga.

Bibbi- är stillsam och försiktig, tycker om att ta det lugnt och studera saker. Bibbi tänker mycket och älskar klurigheter och uppfinningar. 

Bobbo - är en glad och sprallig figur, men med ett hett temperament. Bobbo älskar att röra sig och dansa, och att ge sig ut på äventyr.

Diddi- far runt som ett yrväder och kan bara inte sitta still! Diddi är energisk och konstnärlig, Hon gillar att hoppa, volta och måla med många färger

Babba- är en pratsam figur som gillar att läsa sagor och diskutera saker. gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem. Gillar att arrangera aktiviteter där alla kan vara med.

Dadda- gillar naturkunskap och teknik. Tillsammans utforskar vi vår närmiljö och skogen.

Ansvar

Arbetslaget ansvarar gemensamt för planeringen. 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Doddo

 • Bibbi

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: