Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtrud

Skapad 2019-09-20 16:03 i Myran Dibber Sverige AB
Förskola
Vi arbetar med vårt värdegrundsarbete tillsammans med Hjärtrud. Med hjälp av Hjärtrud vill vi skapa en vi-känsla där barnen känner sig trygga, glada och värdefulla.

Innehåll

Vad ska läras ut?

Vi vill att barnen ska utveckla sin självkänsla, identitet och sitt självförtroende.

Vi vill att alla barn ska utveckla en tillit till sin egna förmåga och våga utmana sig själva. 

Vi tycker att det är viktigt att barnen känner en gemenskap och trygghet i gruppen och utvecklar en förmåga att fungera enskilt och i grupp. Vi kommer arbeta med hur vi är en bra kompis och att vi behandlar varandra med respekt.

Varför?

Vi vill att barnen ska lära sig att respektera varandra, visa hänsyn och visa hur viktigt det är att vara omtänksam.  

Vi vill att barnen ska förstår sitt egna värde och kunna uttrycka och förmedla sina känslor och visa respekt för andras känslor.

Vi vill att barnen ska känna att de blir sedda och hörda och att de duger precis som de är. 

Vi vill att det enskilda barnet utvecklar en trygghet hos sig själv såväl som i gruppen och lär sig vikten av att kunna kommunicera, hantera och uttrycka känslor och lösa olika konfliktsituationer.

  

Hur ska undervisningen genomföras?

  • Genom diskussioner i hel/halvgrupp på samlingar, under de pedagogiska måltiderna, under barnens lekar och lässtunder.
  • Genom sånger, samarbetsövningar och gruppstärkande lekar.
  • Genom att arbeta med kompisböckerna som vi kommer arbeta med periodvis under terminens gång. 
  • Genom att vara närvarande pedagoger som är delaktiga i barnens lekar och på så sätt också ge stöd i barnens sociala samspel. 

Hur ska reflektionen tillsammans med barnen organiseras?

Vi kommer att dokumentera barnens individuella samt gemensamma utveckling genom att fotografera och anteckna barnens tankar/funderingar. Dokumentationen kommer att finnas tillgänglig på vår gemensamma plattform Unikum och på avdelningen. Under samlingarna kommer vi med hjälp av lärplattan titta på bilder och diskutera och reflektera över dokumentationen. 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 För hela gruppen och i mindre uppdelade grupper.

Av vem? 

Alla pedagoger har ett ansvar att dokumentera och reflektera. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: