👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckeln till skatten

Skapad 2019-09-20 21:52 i Aspenässkolan Lerum
Pedagogisk planering för Nyckeln till skatten läsåret 2015/2016
Grundskola 3 Svenska
Svenska Nyckeln till skatten består av två arbetsböcker, arbetsboken som hör till läseboken och språknycklarna. Vi kommer att arbeta med båda böckerna parallellt tillsammans med annat material i svenska för att nå kunskapskraven.

Innehåll

Mål

Du ska kunna:

 • förstå muntliga och skriftliga instruktioner.
 • förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.
 • använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar.
 • stava vanligt förekommande ord.
 • skriva läsligt för hand och på dator.
 • skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och slut.
 • läsa och förstå enkla faktatexter.
 • skriva egna faktatexter
 • berätta om något du varit med om
 • delta aktivt i samtal

Undervisning

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar som handlar om det vi arbetar med.
 • ha ett kapitel ur Nyckeln till skatten, läseboken, varje vecka 
 • träna på att förstå texten genom att lyssna på den och läsa den på olika sätt
 • arbeta enskilt, i par och i helklass med uppgifter i arbetsboken

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 

 • ta instruktioner, både muntliga och skrivna
 • läsa, samtala om och återberätta text
 • förstå text som du läser eller lyssnar på
 • stava för dig vanligt förekommande ord
 • lösa uppgifterna i arbetsboken med hjälp av instruktioner av läraren och boken.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3