👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn föds inte med fördomar

Skapad 2019-09-21 10:50 i Bjäre skola Båstad
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk
Vi har fått möjlighet att tillsammans med gänget från Glada Hudik- teatern jobba och diskutera fördomar. Vi kommer att använda oss av ett färdigskrivet material där vi får på olika sätt möta olikheter. Vi kommer att se filmer, diskutera olika frågeställningar och skriva en text.

Innehåll

 Lgr 11 del 1:

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. 

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:

 • Du kommer att få se filmen "Hur många lingon finns det i världen" tillsammans med klassen.
 • Du kommer att få diskutera frågeställningar som hör till materialet, både i mindre grupper som i helklass.
 • Du kommer att få se kortfilmer samt leta information på internet om personerna som är med.
 • Du kommer att få diskutera barnkonventionen samt göra en klasskonvention tillsammans i klassen.
 • Du kommer att få skriva en text som har temat "Om jag fick bestämma för en dag"
 • Du kommer att få presentera din text muntligt för klassen.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Samtala om temat Barn föds inte med fördomar genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.
 • Utifrån egna erfarenheter resonera om temats budskap samt beskriva dina upplevelser av det.
 • Skriva en text utifrån temat "Om jag fick bestämma för en dag"

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

Du presenterar dina kunskaper och förmågor genom skriftlig inlämningsuppgift samt i samtal/diskussioner. 

Uppgifter

 • Frågeställningar

 • Frågeställningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6