👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik- uppfinnare och deras uppfinningar

Skapad 2019-09-21 13:32 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
I arbetsområdet får du lära dig om några kända uppfinnare och deras uppfinningar. Vi kommer börja med att lära känna de största för att sedan gå över på de uppfinningar som vi fortfarande använder oss av.

Innehåll

LPP Teknik- uppfinnare

 

 

Ämnesspecifik förmåga

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Bedömning

Undervisning

Analysera drivkrafter bakom teknikutvecklingen och hur tekniken har förändrats över tid

 

 

 

 

  • ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

  • Vanliga tekniska system i hemmet och i samhället.

Eleven kan föra  välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Eleven kommer bedömas på:

  • Hur väl utformad innehållet i texten är.

  • Hur förarbetet för uppgiften är utformat (mindmap)

  • Muntliga presentationen. 

Undervisningen kommer ske genom genomgångar i helklass, eget arbete där läraren kommer gå runt och hjälpa till. 


Alla övningar kommer ligga digitalt  i classroom.