👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Åk1 HT19

Skapad 2019-09-21 13:46 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Matematik

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

 • använda och känna till likhetstecknets betydelse.
 • känna igen och skriva alla siffror 0-9.
 • se samband mellan siffror och antal.
 • dela upp tal inom området 1-10.
 • tiokompisarna.
 • tallinjen 0-20.
 • addera och subtrahera inom talområdet 0-10.
 • använda dig och visa förståelse för bland annat begreppen; lika med, större än, mindre än, fler, färre, addition, addera, subtraktion och subtrahera
 • välja räknesätt vid enkel problemlösning

 

Innehåll

Taluppfattning och tals användning

 • Skriva siffrorna rätt och arbeta med talen 1-12
 • Naturliga tal 0-12, siffra, tal, antal
 • Markera på tallinje 0-20
 • Begreppen fler och färre 
 • Tecken =,<, > (lika med, mindre än och större än)
 • Uppdelning av tal
 • Textuppgifter 
 • Pengar 0-20
 • Addition, talkompisar, addition med tre termer, samt på tallinje
 • Subtraktion, med två eller tre termer samt på tallinje
 • Sambandet mellan addition och subtraktion

Algebra

 • Likhetstecknets betydelse. 
 • Vilken term saknas 2+__=3
 • Fortsätta ett geometriskt mönster 

Geometri

 • Tangram
 • Rita av enkla figurer från rutsystem

Sannolikhet och statistik

 • Stapeldiagram, fylla  i, jämföra, samtala om resultat och slutsats

Problemlösning

 • Pengar, räkna ut summan och hur mycket som är kvar
 • Göra räkneberättelser
 • Formulera matematiska uttryck utifrån en räkneberättelse

 

Genomförande

 

 • Vi arbetar med läromedlet "Mera favoritmatematik 1A"
 • *Vi arbetar laborativt med material såsom "plockisar", uppdelningsmaskin,  talblock och pengar. 
 • Vi arbetar med samtal och laborativ matematik i samlingar/grupp såväl som i par och individuellt. 
 • Vi ser på film och spelar spel. 
 • Vi arbetar med problemlösning

Vi arbetar med detta under höstterminen 2019. 


Redovisning

Du visar vad du lärt dig genom att:

 •  delta i samtal, genomgångar och diskussioner.
 • arbeta aktivt på lektionerna bland annat med laborativt material och med matteboken
 • genomföra diagnoser i slutet av varje kapitel. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Bedömningen gäller

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ämne
Förmågan att
Ämne
Förmågan att
Ämne
Förmågan att