👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik HT19 åk 8

Skapad 2019-09-21 13:59 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 8 Teknik
Har du någon gång funderat på vad det är som gör att din dator fungerar? Vilka olika delar finns i den för att den skall fungera? Var kommer elen i vägguttaget ifrån? Detta och lite till kommer vi att arbeta med under hösten.

Innehåll

Tidsplan:

Under höstterminen kommer vi att arbeta med några olika områden:

v.34 - v.43: Elektronik

v.45 - v.51: Elproduktion

 

Området innehåller:

 • Grundläggande elektronik och ellära
 • Elektronik i större system för styrning och reglering
 • Elproduktion

Arbetssätt: 

Vi kommer att:  

 • ha gemensamma genomgångar.
 • arbeta enskilt, i lärpar och i grupp
 • se teknikfilmer
 • laborationer

 

Bedömning:

Du bedöms under dina samtal kring problemlösning och genom ditt deltagande vid genomgångar.

Du bedöms hur du arbetar under laborativa moment, om dessa förekommer.

Du bedöms på prov, arbetsuppgifter och muntliga redovisningar.

 

Språkmål:

Utöka ordförråd så att vi kan kommunicera teknikens begrepp i både tal och skrift.

 

Begrepp

Ohms lag, ström, spänning, resistans, komponent, induktans, kraftverk, elproduktion, eldistribution

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik - Elektronik och elproduktion

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Tekniska lösningar och begrepp
Jag förstår och använder mig av begreppen inom vårt arbetsområde för att beskriva hur tekniska lösningar är uppbyggda
 • Tk  E 9
Du förstår och använder grundläggande begrepp inom vårt arbetsområdet,
Du förstår och använder de flesta begrepp inom arbetsområdet.
Du förstår och använder de begrepp som används inom arbetsområdet.
Resonemang
Jag kan resonera kring varför man i olika situationer och till olika tekniska lösningar väljer olika material.
 • Tk  E 9
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang som är relevanta för situationen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang som är relevanta för situationen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang som är relevanta för situationen.
Praktiskt arbete
Jag kan pröva och undersöka lösningar och skapa modeller samt dokumentera mitt arbete.
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
Du kan göra enkla modeller /idéer till lösningar och föra enkel dokumentation av ditt arbete.
Du kan göra utvecklade modeller /idéer till lösningar och föra utvecklad dokumentation av ditt arbete.
Du kan göra välutvecklade modeller /idéer till lösningar och föra välutvecklad dokumentation av ditt arbete.