Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider

Skapad 2019-09-21 18:28 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
I detta arbetsområde kommer du att få arbeta med de fyra årstiderna: varför de växlar, vad som kännetecknar dem och vad det innebär för djur och natur. Du ska även få arbeta med de högtider och traditioner som hör till de olika årstiderna.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
I Sverige har vi fyra årstider; höst, vinter, vår och sommar. Du ska få lära dig vad som händer i naturen under de olika årstiderna, hur det påverkar djur och människor samt varför vi har olika årstider. Vi kommer också att arbeta med vad de olika årstiderna betyder för oss - vissa saker tycker man mer om att göra under en särskild årstid.

Innehåll

Mål med arbetsområdet

 • Du ska veta vilka årstider vi har och när de inträffar under året.
 • Du ska få en förståelse för årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • Du ska kunna berätta om djurs och växters anpassningar till olika årstider.

Undervisningens innehåll

Du kommer att få lära dig genom att:

 • Lyssna
 • Läsa
 • Samtala och diskutera
 • Titta på filmer
 • Rita, måla, skriva texter, återberätta
 • Göra undersökningar i naturen

Kunskapskrav (mål för åk3)

 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • Eleven kan samtala om årstider och förändringar i naturen.
 • Eleven kan göra enkla observationer av årstider.

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du kan:

 • våra fyra årstider.
 • berätta om typiska tecken på årstiden.
 • berätta om ett djurs livscykel och hur den anpassar sig till årstiden.
 • berätta om en växts livscykel och hur den anpassar sig till årstiden.
 • enkelt berätta varför vi har årstider.

Du visar detta genom att vara aktiv i samtal, eget arbete, grupparbeten och diskussioner. Rita, måla, skriva texter och återberätta.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: