👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2019-09-21 18:44 i Almtunaskolan Uppsala
Vi använder läromedlet Mitt i prick i matematik 1A
Grundskola 1 Matematik
Under åk 1 kommer vi att jobba i boken Mitt i prick Matematik, samt arbeta praktiskt med matematik på olika sätt.

Innehåll

Mål

Målet med matematikundervisningen i årskurs 1 är att du ska kunna:

 • markera tal på tallinjen 0-20
 • naturliga tal 0-12, siffra, tal, antal
 • fler, färre och lika många
 • mindre än och större än
 • uppdelning av talen 2 till 12
 • räkneramsan framåt och bakåt 0-20
 • räkna pengar 0-20
 • addition och subtraktion i talområdet 0-10
 • fortsätta ett geometriskt mönster
 • rita av enkla figurer från rutsystem
 • fylla i stapeldiagram och jämföra och samtala om resultat
 • klockans hela timmar

 
Arbetssätt och innehåll

Vi kommer under hela läsåret att arbeta med läromedlet" Mitt i prick" i matematik. 


Vi kommer att praktiskt jobba med matematiken både ute och inne.

Vi kommer att prata matematik.

Vi kommer att samarbeta två och två samt i olika grupper.

Du kommer få arbeta med:

 • talen 1-12
 • forma och skriva siffrorna
 • dela upp talen 0-12 på olika sätt
 • använda likhetstecknet
 • begreppen större än och mindre än
 • räkna addition och subtraktion
 • fortsätta geometriska mönster
 • ramsräkna framåt och bakåt 0-20
 • träna på klockan
 • fylla i diagram
 • berätta räknesagor

Bedömning

Jag kommer bedöma att du kan:* Talen 1-10, skriva siffrorna och räkna antal.
* Dela upp talen1-10 på olika sätt.
* Använda likhetstecknet.
* Begreppen större än, mindre än, fler, färre, lika många,addition och subtraktion,
* Räkna additioner och subtraktioner inom talområdet 0-10.
* Upprepa mönster.
* Klockans hela timmar.
* Ramsräkna framåt och bakåt till 20

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3