👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom, Kristendom och islam

Skapad 2019-09-21 23:22 i Redaktörsgrupper Karlshamn
Judendom, Kristendom och Islam
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vi inleder med att diskutera vad begreppet religion är och vad som är gemensamt för de flesta religionerna i världen. Sedan går vi in på 3 av de stora religionerna, Judendom, Kristendom och Islam. Vi lär oss om vad som kännetecknar de olika religionerna, och jämför likheter och olikheter dem emellan. Vi ska också ta reda på var i världen vi hittar dessa religioner.

Innehåll

Syfte:

- Få kunskap om religionerna Judendomen, Kristendomen och Islam.

- Kunna jämföra och se likheter och skillnader mellan de olika religionerna.

- Kunna förstå och använda sig av ord och begrepp som handlar om religionerna.

- Träna oss på att diskutera, lyssna på varandra och respektera varandras åsikter..

 

Arbetssätt:

-Vi fördjupar oss i en religion åt gången

- Gemensamma genomgångar

- Läsa olika faktatexter

- Svara på frågor till faktatexter

- Använda och värdera källor

- Värderingsövningar

- Diskussioner 

 

Bedömning:

Dina förmågor/ kunskaper bedöms genom:

- Diskussioner

- Inlämningsuppgifter

- Ett avslutande prov

 

 

 

Uppgifter

 • Prov Judendomen

 • Prov Judendomen

 • Prov i Kristendom

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Judendom

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper i Judendom.
kan med viss säkerhet förklara några av begrepp inom Judendomen som vi har gått igenom i skolan.
kan med säkerhet förklara flera begrepp i Judendomen som vi har gått igenom i skolan.
kan med säkerhet förklara de flesta av genomgångna begrepp i Judendomen.
Förstå hur det är att leva som jude.
kan sätta dig in i och beskriva på ett enkelt hur det är att leva som jude i Sverige.
kan sätta dig in i och beskriva på ett utvecklat sätt hur det är att leva som jude i Sverige.
kan sätta dig in i och beskriva på ett välutvecklat sätt hur det är att leva som jude i Sverige.