👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i Förskoleklass

Skapad 2019-09-22 09:56 i Skinnefjällsskolan Härryda
Grundskola F Svenska
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att läsa, lyssna samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser. 

 

Verksamhetens innehåll

Vi kommer att:

 • samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för oss, t.ex. etiska frågor och vardagliga händelser.
 • samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
 • läsa olika texter som t.ex. berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, ljud och bild.
 • arbeta med bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
 • arbeta med rim, ramsor och andra ordlekar.
 • arbeta med språkljud och koppla dessa till bokstäver.
 • dela upp meningar i ord och lära oss några vanligt förekommande ordbilder
 • arbeta med digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • prata om säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
 • arbeta med ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

I undervisningen kommer vi bl.a. utgå från Bornholmsmetoden, Hitta Språket och Bokstavsträning.

 

Bedömning och utvärdering

Bedömning och utvärdering av progressionen sker kontinuerligt under arbetets gång. Vi kommer främst utgå från Skolverkets material Hitta Svenskan och Bornholmsmetodens kartläggning som stöd.

Bedömningen görs inom områdena:

 • Vi berättar och beskriver
 • Vi lyssnar och samtalar
 • Vi kommunicerar med symboler och bokstäver
 • Vi urskiljer ord och språkljud

Utvärderingen görs även tillsammans med barnen utifrån frågorna: Vad tycker du att du är bra på? Vad behöver du träna mer på?

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -

Matriser

Sv
Hitta språket - Skolverkets kartläggning i F-klass

Aktivitet 1 - Vi berättar och skriver

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd
Eleven kan berätta sammanhängande om något hon eller han varit med om.
Eleven kan beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår.
Eleven visar intresse för vad andra säger.
Eleven kan förstå en enkel instruktion.

Aktivitet 2 - Vi lyssnar och samtalar

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd
Eleven visar intresse för högläsning.
Eleven kan delta i samtal om text och bild.
Eleven kan återge ett händelseförlopp.

Aktivitet 3 - Vi kommunicerar med symboler och bokstäver

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd
Eleven kan kommunicera genom att rita bilder/skriva bokstäver och symboler.
Eleven visar intresse för bokstäver.
Eleven kan namnge bokstäver.
Eleven kan skriva sitt eget namn.
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven kan ange vad det står i vanliga ordbilder.

Aktivitet 4 - Vi urskiljer ord och språkljud

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd
Eleven kan producera rim.
Eleven kan dela upp korta meningar i ord.
Eleven kan urskilja första språkljudet i ord.
Eleven kan dela upp enkla ord i språkljud.
Eleven kan koppla samman bokstäver med deras språkljud.