👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik: materia åk 8 ht 19

Skapad 2019-09-22 11:25 i Stenkulan Lerum
Vi går igenom värmens egenskaper, olika sätt att mäta temperatur och var du möter dessa begrepp i din vardag. Vi går igenom grundläggande begrepp inom meteorologin, hög- och lågtryck, moln, nederbörd och väderkartor. Ni får ett texthäfte och några stenciler som vi kommer att läsa.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Fysik handlar egentligen om två saker, materia och krafter! Vi kommer att börja jobba med materia. Vad är det? Vi tittar ner på partikelnivå, molekyl och atomer. Hur dessa beter sig samt vad de består av.

Innehåll

Konkretiserade mål

Efter detta arbetsområde ska du:

Vad är materia?

 • Hur delar man upp den?
 • Vad består den av?

Vad är värme?

 • Hur ändras molekylernas rörelse med temperaturen?

Vilka tre faser/former/aggregationstillstånd har materia? 

 • Vad heter övergångarna mellan de olika faserna?

Hur mäter man värme?

 

Hur fungerar vattnet tex i en sjö?

 

Hur sprider sig värme? 

 

Hur kan man reglera värme?

 

Växthuseffekten?

 

Vad är viktigt att tänka på när man planerar en labb?

 

Så här ska vi arbeta

Gemensam textläsning, Genomgångar/samtal, Demonstrationer, Laborationer, Film.

Laborationer:

- Värmeledning i fasta ämnen

- Isolering och spridning av värme - Termosbygget

Du kan visa dina kunskaper på följande sätt:

Vara aktiv på lektionerna

Skriva laborationsrapporter

Redovisa kunskaper vid avstämningen

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik: materia åk 8 ht 19

Förmågor som ska bedömas

Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Genomföra systematiska undersökningar i fysik.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.