Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La casa

Skapad 2019-09-22 11:57 i Almunge skola Uppsala
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Bakgrund: Du har precis flyttat in i en ny lägenhet i Barcelona och ska lära känna alla dina grannar. Du ska dela lägenhet med minst två personer. Ni ska skapa er en identitet, lära kära grannar, ha ett yrke samt klara av olika situationer på spanska.

Innehåll

Under hela läsåret kommer du och dina klasskamrater att bygga upp fiktiva identiteter och ni har just flyttat in i samma hyreshus. Ni lär känna varandra genom olika aktiviteter.

Vi jobbar med ett kapitel i taget. I samband med varje kapitel repeterar vi ord och fraser som du lärt dig under högstadiet. Arbetet kommer att fokusera på att du ska uttrycka dig och det du tycker och tänker i tal och skrift samt förstå tal och skrift då du får olika uppgifter av din lärare. Minst ett par av uppgifterna är muntliga uppgifter där du får öva på din muntliga förmåga.

För varje kapitel skriver du en kladd som du lämnar in för rättning. Den rättade kladden renskriver du sedan. Vi använder inte digitala lexikon utan ordböcker. Ditt häfte med de renskrivna texterna lämnas in för en slutlig bedömning.

Förutom dessa kapitel ska vi jobba med andra miniprojekt relaterade till PRAO och Navidad bland annat.

Beroende på hur det går och hur snabba vi är ska vi lägga till något kapitel.

Buena suerte ;)

 

Övrig information:

 • 2 prov per termin. HT19:

                - den torsdag 17 oktober (v. 42)

                - den torsdag 12 december (v. 50)

 • Läxa varje vecka (på torsdagar)
 • Kontinuerlig utvärdering (lektioner, inlämningsuppgifter, läxor, prov...)
 • Regelbundet utvärdering (elever-lärare).
 • Fokus på utveckling och progression av lärandet.
 • Enskilt arbete men också mycket grupparbete.
 • Vi har även boken Gracias 9 (TB och ÖB) som stöd men ni kommer att jobba mycket självständiga och i grupper. 

Uppgifter

 • Capítulo 1: Tu identidad

 • Capítulo 2: Tu día

 • Capítulo 3: La casa

 • Capítulo 4: Tu piso/tu apartamento

 • Capítulo 5: Amor, amor, amor...

 • Capítulo 6: Fiesta de inauguración

 • Capítulo 7: De vacaciones

 • Capítulo 8: En la cafetería

Matriser

M2
Capítulo 1: Tu identidad. Bedömning av skriftlig och muntlig uppgift.

Syfte

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Formulera sig i skritfliga framställningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Formulera sig i muntliga framställningar
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Muntlig interkation
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen

M2
Prueba de Español 9. Capítulo1: Tu identidad.

F (insats krävs)
E
C
A
Formulera sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

M2
Capítulo 2: Mi día. Skriftlig uppgift

F (insats krävs)
E
C
A
Formulera sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: