Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering med Makey Makey

Skapad 2019-09-22 13:51 i Vikarbyns skola Rättvik
Grundskola 4 – 6 Teknik
Under några lektioner ska du få möjlighet att prova på att koppla och koda med verktyget Makey Makey.

Innehåll

Under arbetet ska du få utforska hur Makey Makey fungerar.

Du ska tillverka ett banan piano och försöka spela en melodi.

Du ska också få prova att tillverka ett eget tangentbord som du ska integrera i programmet Scratch på datorn.

Du kommer att bedömas under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: