Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik

Skapad 2019-09-22 15:01 i Vretaskolan Östhammar
Musik i årskurs 1-3.
Grundskola 1 – 3 Musik
Vi ska på olika sätt uppleva, diskutera och levandegöra musikens olika delar tillsammans.

Innehåll

Det här ska du arbeta med:

 • Sjunga tillsammans med andra.
 • Uttrycka dig på olika sätt genom sång och rörelse.
 • Härma enkla rytmer och prova på att spela med olika instrument.
 • Uppleva olika slags musik. 

 

Så här ska du arbeta:

 • Sjunga olika sånger med och utan rörelser.
 • Leka lekar med ljud- och musikanknytning.
 • Prova och spela olika instrument. 
 • Träna rytmik, med rytminstrument och rörelselekar.
 • Lyssna och uppleva olika sorters musik.

 

Det här ska du kunna:

 • Delta i gemensam sång och spelande.
 • Röra dig i takt till musik.
 • Samtala om dina upplevelser av olika slags musik. 
 • Skapa musik med röst, instrument och digitala verktyg.
 • Ge exempel på några instrument från olika grupper. 

 

Så här bedömer jag ditt arbete:

 • Du deltar aktivt i övningarna med sång, spel och rörelse.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: