👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Money" Good Stuff B Gold, Eng 7 ht 19

Skapad 2019-09-22 16:52 i Torpskolan Lerum
Under en tid kommer vi nu att jobba med området Money i läroboken Good Stuff B Gold (även Tough Stuff).
Grundskola 7 Engelska
Hello! Vi kommer ett par veckor framöver arbeta i Good Stuff /Tough Stuff med kapitlet "Money". Du kommer att få läsa och lyssna på texter, göra övningar, träna ord samt prata och skriva om ämnet.

Innehåll

 

Syfte:

Att utveckla den muntliga och skriftliga förmågan i engelska.

 

Undervisning:

Vi kommer att utgå från Good Stuff och Tough Stuff, kapitlet "Money" och arbetar med följande; 

 

 •  engelska texter (läs och hörförståelse)
 •  övningar i övningsboken
 • muntliga övningar kring vardagliga ämnen och kring ämnet pengar
 • glosläxor (till torsdagar)
 • skrivövningar om ämnet pengar
 • grammatik; använda oregelbundna verb i olika tidsformer
 • hur man kan utveckla texter
 • skrivuppgift/essay

 

.

Bedömning:

Bedömningens fokus ligger på din förmåga att uttrycka dig i skrift, se "utvecklings- och bedömningsmatrisen" . Men ni kommer också få genomföra muntliga samtal kring ämnet. 

 

Essay/ Skrivuppgift:

I slutet av arbetsområdet skriver du en kortare text om ett ämne som är relaterat till pengar, t ex :

 - What would you do if you won a lot of money? 

 - Does money make you happier? 

- My pocket money!

Du skall försöka argumentera för varför du tycker som du gör och försöka utveckla/förklara varför du tycker som du gör. 

 • Uppgiften skrivs under lektionstid
 • Texten bör vara minst en halv  A-4 sida.(ca)
 • vi förbereder själva skrivandet genom att arbeta med temat men också mer specifikt lektionen innan uppgiften 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9

Matriser

En
Bedömningsmatris (obs! endast enstaka kunskapskrav)

Skriva - produktion och interaktion

nivå: E
nivå: C
nivå: A
Skriftlig framställning
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

En
Utvecklingsmatris Skriftlig förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikativ förmåga
- innehåll
Det är svårt att förstå texen. Texten är mycket kort. Det saknas förklaringar.
Du formulerar dig enkelt och begripligt och din text har ett innehåll som är ganska kortfattat, men det är ändå intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Du formulerar dig relativt varierat och din text har ett intressant innehåll. Du beskriver, ger exempel eller förklarar.
Du formulerar dig varierat och tydligt och din text är mycket innehållsrik och intressant. Du beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Kommunikativ förmåga
- meningsbyggnad och variation
Meningarna är enkla och börjar ofta på liknande sätt, tex med "I" . (Jag)
Du försöker att variera ditt språk och börjar ibland meningar på olika sätt. Du försöker också att skriva lite längre meningar.
Du har ett visst flyt i ditt skrivande och du varierar ditt språk genom att börja meningar på olika sätt.
Ditt språk har ett fint flyt och du har en avancerad och varierad meningsbyggnad.
Struktur
Inledning, huvudinnehåll och avslutning.
Det är svårt att följa med i texten, den saknar struktur.
Texten har en viss struktur, men ibland bryts den röda tråden. Det finns ett försök till en början och ett avslut.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning och den röda tråden löper relativt sammanhängande genom texten.
Texten har en klar struktur med en inledning och en avslutning. Du har en röd tråd genom din text.
Tempus
nutid, dåtid, framtid
Du växlar tempus när du skriver, vilket gör att det blir svårt att följa med.
Du håller dig till samma tempus i stort sett hela tiden.
Du håller dig till samma tempus.
Du håller dig till samma tempus och varierar dig när det så krävs.
Ord och uttryck
- ordförråd/ordval
Du använder svenska ord när du inte känner till det engelska. Ditt ordförråd är begränsat.
Du använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera dig.
Du använder ett varierat ordförråd som till viss del är anpassat till uppgiften, men mestadels vanliga frekventa ord
Du har tagit reda på de korrekta uttrycken på engelska och använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Stavning och form (grammatik)
Stavningen i texten brister på sådant sätt att det stör förståelsen.
Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det i bland stör förståelsen. En del grammatiska formfel finns.
Texten innehåller få stavfel och få formfel. Dessa stör inte förståelsen.
Texten har inga eller enstaka form- och stavfel.