Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO / Sex och samlevnad

Skapad 2019-09-22 18:42 i Gullingeskolan Stockholm Grundskolor
Vi kommer att diskutera oss igenom arbetsområdet med hjälp av lärobokstexter, korta filmer och appen Privatliv och hemsidan UMO. Vi försöker beröra allt relaterat centralt innehåll. Vi pratar med vår skolsköterska .. Vi kommer också att fråga eleverna vad de vill lära sig och om de vill arbeta på något speciellt sätt.
Grundsärskola 5 – 6 Naturorienterande ämnen
Mycket händer i våra kroppar när vi börjar bli tonåringar. vi lär oss om hur puberteten påverkar oss, vad sex är, hur barn blir till ,varför preventivmedel. Vi pratar också om identitet och hur lika och olika vi är, sexuella läggningar , FN barnkonvention

Innehåll

 

Kunskapskrav = det här ska du kunna:

 • Jämföra vuxna och barn. Resonera om vad som händer med våra kroppar i puberteten.
 • Kunna namnen på våra kroppsdelar.
 • Resonera om hur det känns att vara tonåring, att hitta sin identitet och att vara vuxen.
 • Hur blir barn till? 
 • Använda information på nätet och ta reda på vilka preventivmedel som finns.
 • Resonera om varför preventivmedel är bra och om sexuellt överförbara sjukdomar.
 • Att vara ihop, att vara sambo, särbo, gifta, skilda, regnbågsfamiljer, och andra sätt att leva ihop.

Arbetssätt = så här ska vi jobba:

 • Vi diskuterar, skriver och övar på kroppsdelarnas namn, vi ser filmer, använder appar som Privatliv och Umo. Vi besöker Ungdomsmottagningen. Vi använder också läromedelstexter och bilder som underlag.
 • Vi läser i böcker.

 

Bedömning = så här visar du vad du kan:

 • Genom att delta i allt vi gör i klassrummet. Visa din lärare på annat sätt som ni kommer överens om.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • synliggöra och med eleverna diskutera hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter, samt hur könsmönster kan begränsa egna livsval och livsvillkor,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.
  NO  1-6
 • Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion och olika slags relationer.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Människokroppens organ, deras namn, placering, utseende och funktion.
  NO  7-9
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion. Frågor om identitet, relationer, kärlek och ansvar.
  NO  7-9
 • Preventivmetoder och sexuellt överförbara sjukdomar.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Tolkning och granskning av information med koppling till naturvetenskap, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  NO  7-9

Matriser

NO
Matris Pubertet och sexualitet Grundsär

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kropp och hälsa
 • NO  1-6
 • NO  1-6
 • NO  1-6
 • Sv  1-6
Utifrån enstaka egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa bidrar eleven till resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån några egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för eleven enkla resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån några egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för eleven välutvecklade resonemang om hälsa och ohälsa.
Pubertet, sexualitet & reproduktion
 • NO  1-6
 • NO  C 6
 • Sv  1-6
Dessutom bidrar eleven till resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Dessutom för eleven enkla resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Ämesspecika ord, begrepp och symboler
 • NO  1-6
 • Sv  1-6
Du kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om temat.
Du kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om temat.
Du kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om temat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: