Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Idrott & hälsa Ht 2019 7B

Skapad 2019-09-22 22:24 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

 

 

  Preliminär planering klass 7B      

Vecka

måndag 35 min

 

tisdag 60 min

 

torsdag 65 min

Övrigt

34

 

 

Samarbetsövning: Rockring, boll i presenning mm

 

Samarbetsövning + brännboll

 

35

Orientering teori

 

Skräpjakten

 

Orientering i Stabbyskogen

 

36

Orienteringsprov skriftligt

 

Orientering i Stabbyskogen

 

Orientering i Stabbyskogen

 

37

Genomgång Skoljoggen

 

Orientering i Stabbyskogen

 

Orientering i Stabbyskogen

Skoljoggen (ca 6km)

38

Orientering

 

Examinering Orientering - Stadsskogen. Ta gärna med mobil.

 

Lek: Älgjakten

Examinering orientering

39

Teori: Träningsdagbok obs! Ta med dator 

 

Öva praktiskt i grupp att sätta upp vindskydd + Allemansrätten

 

lek: General/spion + konfotboll

 

40

Anderssons test + läxa Vilopuls

 

Teori + löpning i Stabbyspåret. 

 

Gå/Jogga/Springa i Stabbyspåret

 

41

Backintervaller

 

Lekar inomhus - klassens val 

 

Boxercise

 

42

Lekar inomhus

 

Lektion utgick 

 

Fotboll/innebandy/basket

 

43

Kondition/styrketräning  - Pyramiden

 

Lek: Pirates of the caribbean +"Tag"

 

"Halloweensmyg"

 

44

H                            Ö

 

        S                         T                                 L                          

 

O                                      V

 

45

teori - hörsel

 

Basket

 

Innebandy

 

 46 

Teori - friluftsliv 

 

Basket/Innebandy/topsboll

 

Multiboll

 

47

Friluftsliv - prov  

 

Dans - Hip hop

 

Jenka, TL-dans + spökboll 

 

48

Dans - Hip hop

 

Folkdans

 

Anderson test + läxa: att ta vilopulsen igen. 

 

49

Teori - konditionsträning

 

Utvärdera sin träning, obs! Ta med dator.

 

Folkdans 

 

50

Just dance/badminton + muntliga kompletteringar 

 

Brandförsvaret - Stora forumet

 

Gymnastik 

 
             
 

EFTER VARJE LEKTION SKA TRÄNINGSDAGBOK FYLLAS I (from vecka 39).

     

Uppgifter

 • Vilopuls - träningsdagbok

 • Orientering

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Bedömningsmatris Friluftsliv och Utevistelse år 7

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Förmåga
Planera och genomföra friluftsaktiviteteter
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.

Idh
Bedömningsmatris Orientering

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Förmåga
Att orientera
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Idh
Bedömningsmatris Dans och rörelse till musik år 7

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Förmåga
Anpassa rörelser till musik
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.

Idh
Idrott och hälsa, deltagande och ordning

Deltagande och ordning

Nej
Ja
Du byter oftast om till idrottskläder inför lektionerna:
Du deltar oftast i undervisningen:
Du anstränger dig oftast på lektionerna:
Du lyssnar oftast på läraren och följer instruktioner:

Idh
Komplexa rörelser med boll (Basket - innebandy- bollekar)

Komplexa rörelser
 • Idh  7-9
Eleven uppnår inte målen
Eleven kan delta i spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Idh
Lekar och samarbetsövningar

Arbetsområde:

Lekar och samarbetsövningar
Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lekar och samarbete
Bedömningsunderlag saknas.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Idh
Idrott&Hälsa - kondition och styrka

F
E
C
A
Rörelse
- Aktivt deltagande i undervisningen -Hur du tränar och utövar dina rörelser i de olika aktiviteterna. -Förmågan att visa en komplex rörelse i de olika aktiviteterna
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl del till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: