Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läs- och skrivstrategier

Skapad 2019-09-23 08:46 i Särskolan Sjöbo
Grundsärskola 7 – 9 Svenska
Olika uppgifter i svenska så att du utvecklar din förmåga att läsa och skriva.

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

 

Se läroplan

Undervisning - arbetssätt

 

Du ska få kunskap om hur texter skrivs så de får en röd tråd. 

Du ska träna på meningsbyggnad, både på dator och för hand. 

Du ska träna på att använda dig av olika digitala hjälpmedel, t ex uppläsningsprogram på datorn. 

Elevinflytande

 

Du har möjlighet att välja om du vill använda datorn eller skriva för hand. 

Du har möjlighet att välja bland olika arbetsuppgifter samt innehåll i det du ska läsa och skriva. 

Bedömning.

Vi bedömer din läsavkodning i olika situationer.

Vi bedömer din läsförståelse, både utifrån när du läser själv samt lyssnar när någon annan läser. 

Vi bedömer din förmåga att skriva meningar, både den "röda tråden" och din förmåga att skriva fullständiga meningar. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Sv  7-9
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sv  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sv  7-9
 • Digitala verktyg för kommunikation.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: