Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA- Kemiförsök

Skapad 2019-09-23 09:36 i Husensjö skola Helsingborg
Vi lär oss att göra systematiska undersökningar i kemi med hjälp av enkla laborationer i NTA-temat Kemiförsök.
Grundskola 4 Kemi
Vi lär oss att göra systematiska undersökningar i kemi med hjälp av enkla laborationer i NTA-temat Kemiförsök.

Innehåll

Arbetsområde

Hur vet man säkert vilket ämne det är? Hur gör jag systematiska undersökningar i kemi? Vilka säkerhetsregler gäller i ett kemilaboratorium? Dessa frågor och många fler kommer du att kunna besvara efter vårt arbete med NTA- lådan Kemiförsök.

Målet med undervisningen är att

 • du kan urskilja liknande ämnen från varandra genom enkla systematiska undersökningar.
 • du kan använda och förstå begrepp och ord som är relevanta för kemi.
 • du känner till och tillämpa de säkerhetsregler som krävs för att arbeta i ett kemilaboratorium.
 • du kan beskriva och förklara bland annat övergångarna mellan fast form, flytande form och gasform.
 • du kan dokumentera dina undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter. 

Så här kommer vi att arbeta

 • Du kommer att arbeta i grupp och utföra systematiska undersökningar med olika ämnen.
 • Efter varje undersökning diskuterar vi resultaten i klassen.
 • Under arbetets gång kommer du att dokumentera arbetet. Dokumentationen används vid den slutliga undersökningen.
 • Vi kommer att läsa och bearbeta texter med kemiskt innehåll.
 • Vi kommer att titta på filmer som är kopplade till ämnet.

Detta ska bedömas:

Din förmåga att:

 • följa instruktioner när du genomför undersökningar.
 • använda grundläggande ord och begrepp inom kemin.
 • samla kunskaper om, för dig, okända kemiska ämnen genom att observera och dokumentera.
 • följa säkerhetsreglerna bland annat hantera okända, kemiska ämnen på ett säkert sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: