👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål och utvecklingsplan Läslyftet 19/20 (Lejonkulan)

Skapad 2019-09-23 09:41 i Sandtorps förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår gemensamma satsning på Läslyftet, har vi valt ett gemensamt mål.

Innehåll

Avdelning

Lejonkulan

Prioriterat mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

Delmål 

1 Naturvetenskapsverb

2 Barns arbetsteori om naturvetenskap

3 Tekniken i barnlitteraturen

Nuläge

Del 1 & 2:

I nuläget på avdelningen undervisar vi i naturkunskap genom våra skogsvistelser då vi uppmärksammar och utforskar de djur och växter vi stöter på i skogen. Detta sker både i det spontana som barnen upptäcker och även genom det vi planerat att vi ska upptäcka under skogsvistelsen. Vi har två skogsgrupper, Bamsebarnen (5-åringarna) har redan kommit igång med sina skogsvistelser och de andra barnen kommer inom kort att komma igång med skogsvistelserna. 

Vi tar tillvara på och använder våra styrda aktiviteter, så som till exempel vår dagliga samling och vår matsituation, för att samtala och reflektera om naturkunskap tillsammans med barnen. Vi tar även tillvara på spontana tillfällen för att samtala och reflektera med barnen.

Vi har inte specifikt samtalat och reflekterat om naturvetenskapsverb. Vi upplever inte att barnen specifikt har utforskat verb. 

 

Del 3: 

I nuläget har vi inte fokuserat på att benämna tekniken i litteraturen eller i barnens fria lek. Vi har inte erbjudit barnen tillfällen att utforska teknik i vardagen. 

Utveckling pågår när barnen

1. får tillfällen att utforska olika naturvetenskapsverb och teknik.

2. får tillfällen att beskriva naturvetenskapsverb med olika uttrycksformer.

3. får tillfällen att ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

Så ska vi arbeta för att nå dit

Del 1 & 2:

Vi ska sätta på oss våra verb-glasögon och ta tillvara på det spontana. 

 

 1. 

- Barnen ska ges möjlighet att själva få undersöka olika föremål som de tror kan flyga respektive inte kan flyga.

- Vi ska undersöka verbet flyga med hjälp av smartboarden. Tex fjärilar och flygplan. 

- Vi ska undersöka andra verb som vi tänker kommer gå hand i hand med verbet flyga. Tex falla och blåsa. 

 

 2.

- Barnen ska ges möjlighet att själva fotografera och filma med hjälp av lärplattan när de utforskar verbet flyga.

- Barnen ska ges möjlighet att skapa och konstruera egna skapelser som kan flyga, tex fjärilar och flygplan. 

- Barnen ska ges möjlighet att själva få testa flyga, göra flygrörelser

 

 3. 

- Vi ska samtala med barnen om vad verbet flyga är. 

- Vi ska samtala om vad vi tror kan flyga och inte kan flyga. Barnen ska ges möjlighet att fundera och reflektera över varför vissa föremål kan flyga samt varför andra föremål inte kan flyga. 

- Vi ska samtala och reflektera om vad som behövs för att vissa föremål ska kunna flyga, tex vingar, vind/luft och motor. Vi kommer även att försöka få in viktens betydelse, lätt och tungt. 

 

 

Del 3:

Vi planerar att fokusera på boken om de tre små grisarna, där kan vi belysa olika byggtekniker. Vi tänker att den boken ska genomsyra hela del 3. 

 

1: Vi ska planera och utföra boksamtal där vi belyser tekniken i barnlitteraturen. Vi kommer att ställa frågor och samtala med barnen om tekniken som boken belyser och som barnen visar intresse för. Vi kommer att läsa boken på smartboarden så att alla barn ser och kan diskutera tillsammans olika tekniker.

 

2: Vi ska ta på oss teknik glasögonen och benämna tekniken i barnens fria lek, till exempel barnens bygglek. Vi ska vara där och ställa frågor om olika tekniker. Vi ska ta fram mallar för hur vi själva kan göra blayblays för att belysa den tekniken för barnen. Vi ska låta barnen dokumentera sina byggen och skapelser, skriva ut bilderna för att sedan sätta upp de på väggen så att barnen kan få inspiration av varandras byggen. 

 

3: Vi ska ta tillvara på det spontana samtalet och på våra dagliga samlingar för att samtala och belysa olika tekniker. Till exempel ska vi prata om tekinken bakom vår kniv och gaffel och till exempel sax. Dessa teknik föremål ska vi göra olika lekar med under vår samling, till exempel "kims lek". 

Så här ska vi följa upp

 Vi observerar innan projektet startar, under projektets gång samt i slutet av projektet. 

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18