👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Torkar äpplen

Skapad 2019-09-23 10:28 i Myrans förskola Säter
Förskola
Vi gör ett experiment med barnen där de får se vad som händer när man häng upp äppelskivor

Innehåll

Nuläge

De sista äpplena på vårt äppelrika äppelträd fallit ned och vi ville göra något lite annorlunda med barnen så vi bestämde oss för att göra ett experiment. 

Mål/syfte

Vi ville att barnen skulle få se vad som händer om man hänger upp äpplen i ett snöre och låter de hänga ett tag. Vi ville göra ett roligt experiment med våra barn. 

 

Hur gick vi till väga? 

Alla barn och pedagoger började med att hjälpas år att plocka upp de sista fallna äpplena från gården för att sedan ta in dem. När vi hade tagit in äpplena så satte vi oss runt bordet och pratade om vad vi skulle göra och att det var ett experiment för att se vad som händer, samtidigt som vi visade. Under tiden vi skivade äpplena pratade vi med barnen om hur de såg ut (färg, form) och om hur vi trodde att de skulle smaka efter några dagar när de hade fått hänga på tork. 

När äpplena var skivade och klara så ficka alla barn själva prova att trä igenom en tråd genom hålet i mitten. Vissa tyckte det var roligt och klarade det helt själva, medans andra tyckte att det var lite klurigt. (övar motorik och fingerfärdighet) 

Efter några dagar hade äpplena torkat och det var dags för provsmakning. 

Kommentarerna blev blandade: 

- "blä inte gott, gammalt äpple" 

- Röda äpplen, kan äta. Hårt. Nomnomnomnom. Gott chips" 

- inte gott" 

- Gott. Apelsin? Hårt

Utvärdering/nådde vi vårt mål?

Ja, vi nådde vårt mål med ett roligt experiment. Barnen uppskattade det och tyckte att det var roligt att få vara delaktiga. Barnen fick även lära sig att man kan torka frukt och att frukt kan torka om de blir liggande/hängande länge. Samt att vi fick ta vara på de sista goda äpplena utifrån gården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18