👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 5A - Kap 2

Skapad 2019-09-23 10:52 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 5 Matematik
Nu kommer vi fortsätta på våra tidigare kunskaper om decimaltal samt längd och area. Vi kommer att arbeta med längd i decimalform, omvandling av enheter, olika trianglar och dess area samt symmetri.

Innehåll

Vad kommer vi att arbeta med?

Längd, area och symmetri

Centrala innehållet:

 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd.
 • Mätning med användning av nutida metoder.
 • Grundläggande geometriska objekt och egenskaper hos dessa objekt.
 • Konstruktion av geometriska objekt.
 • Metoder för att räkna ut omkrets och area hos geometriska objekt.
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetrin kan konstrueras.

Mål för kapitlet

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • att mäta längd och jämföra längd i decimalform
 • att omvandla längdeneheter
 • olika slags trianglar
 • att beräkna triangelns area
 • att beräkna en sammansatt figurs area
 • symmetri

Hur kommer vi att arbeta?

 • Vi kommer att ha gemensamma gemomgångar i klassrummet.
 • Vi kommer att arbeta i matteboken.
 • Vi kommer att arbeta med ipad och bingel.
 • Vi kommer att arbeta med olika parövningar och gruppövningar.
 • Vi kommer att arbeta med problemlösning, begrepp, metoder, kommunikation och resonemang.

Begrepp

Symmetri, liksidig triangel, höjd, bas, triangelns area, rätvinklig triangel, längd, symmetrilinje, likbent triangel, area, asymmetri.

Hur kommer vi att bedöma?

 • Formativ bedömning under arbetets gång, anpassning av undervisningen.
 • Till varje kapitel finns ett test, summativ bedömning. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivå.

 

Matriser

Ma
Koll på matematik 5A - kap 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Längd
Du kan läsa av eller rita en sträcka.
Du kan läsa av och rita en sträcka.
Du kan läsa av och rita flera sträckor.
Enhetsomvandling
Du kan göra en enhetsomvandling från cm till m. Ex. 78 cm = ____ m
Du kan göra några enhetsomvandlingar mellan olika enheter. Ex. 6 mm = _____ m 54 km = _____ mil
Du kan göra flera enhetsomvandlingar mellan olika enheter. Ex. 5 345 m = ______ km 4 mm = _______ dm
Rimlighet i längdenheter
Du kan sätta ut någon rätt enhet på föremål du möter i vardagen. Ex. En penna är 1,3 ______
Du kan sätta ut några rätta enheter på föremål du möter i vardagen. Ex. Ett köksbord är 1,5 ______
Du kan sätta ut flera rätta enheter på föremål du möter i vardagen. Ex. En fluga är 12 ______
Resonera och visa att du förstår begrepp
Jämföra två trianglar
Du kan resonera kring en av trianglarna.
Du kan resonera kring båda trianglarna.
Area
Du kan räkna ut arean på en figur.
Du kan räkna ut sidan på en figur där arean är given.
Du kan räkna ut arean på en sammansatt figur.
Symmetri
Du kan påbörja eller avsluta en symmetrisk bild.
Du kan rita en symmetrisk bild.
Problemlösning
Du kan påbörja att lösa ett problem.
Du kan lösa något problem.
Du kan lösa flera problem.