👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt - Det finns inga skridskor i öknen

Skapad 2019-09-23 11:07 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Svenska som andraspråk Svenska Religionskunskap
I boken "Det finns inga skridskor i öknen" får vi följa tonårstjejerna Fatima och Sofia. Vi får lära känna karaktärerna under tiden som de lär känna varandra. Flickornas karaktärer blir symboler för hur svårt det kan vara att förstå varandra och hur man i dessa olikheter kan mötas ändå. Vi kommer arbeta med olika livsfrågor och hur identiteter kan formas av det som finns omkring oss.

Innehåll

I detta arbete läser vi boken enligt ett lässchema och till varje läsning finns någon form av uppgift. 
Projektet ger tillfälle till bedömning i såväl svenska som i samhällskunskap och religion. (Dessa bedömningar publiceras i respektive ämne och därför finns inte alla kunskapskrav med i kunskapsmatrisen nedan).


Lässchema och uppgifter:
v.38 
Läs s. 5-21 + frågor
Läs s. 22-42 + frågor
Läs s. 43-70 + uppgift

v.39
(forts) Läs s. 43-70 + uppgift
Boksamtal (s. 5-70)
Läs s. 84-101 + uppgift "Brott och straff"

v.40
Läs s. 102-119 + Boksamtal
Uppgift "Identitet"

v.41
Skriv en bokrecension

 

Vad ska du göra?
- Du läser boken "Det finns inga skridskor i öknen" enligt anvisningar på Classroom
- Du besvarar frågor och arbetar med uppgifter som finns på Classroom
- Du deltar i boksamtal 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Re Sv Sh SvA
Svenska Åk 7-9

E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.