👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på No: Kemi och miljö

Skapad 2019-09-23 11:20 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Kemi och miljö, baserat på "Koll på No 5" från Sanoma Utbildning
Grundskola 5 – 6 Kemi
Allt som händer runt dig är kemi. Kemi handlar om små delar som bygger upp allt kring oss. Delarna kan sättas ihop och bilda massor av olika saker och ämnen. Vi ska lära om om kemi och hur den finns i vår omgivning.

Innehåll

 Målet med undervisningen är att...

När du har arbetat med det här området skall du kunna:

 • förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".
 • ge exempel på några grundämnen och kemiska föreningar.
 • berätta om ämnens tre faser.
 • ge exempel på en kemisk reaktion.
 • ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.

Arbetssätt

Så här ska vi arbeta:

 • Vi läser i grundboken
 • Vi ser filmer.
 • Vi har gemensamma genomgångar där vi diskuterar och ställer och svarar på frågor.
 • Vi arbetar praktiskt med olika laborationer.
 • Vi dokumenterar våra laborationer med hjälpa av en mall för labbrapporter.

Bedömningen kommer att ske i matrisen nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi och miljö

Kemi och miljö

F
E
C
A
Kunna förklara vad som menas med atomernas kretslopp
Kan inte förklara atomernas kretslopp.
Kan förklara atomernas kretslopp.
Kan förklara och visa hur atomernas kretslopp fungerar. Ge flera exempel
Kan förklara och visa hur atomernas kretslopp fungerar på ett väl utvecklat sätt. Ge flera exempel.
Atomer, molekyler, kemiska föreningar och grundämnen
Kan inte förklara begreppen.
Kan förklara och de olika begreppen.
Kan förklara och ge några exempel till begreppen.
Kan förklara på ett väl utvecklat sätt. Gör jämförelser. Ger fler exempel till begreppen.
Aggregationsformer
Kan inte de olika formerna.
Kan de tre formerna.
Kan de tre formerna samt kan visa dem skriftligt.
Kan de tre formerna. Kan förklara dem på ett utvecklat sätt, ger exempel. Visar dem skriftligt.
Försök med kemiska reaktioner, lösningar - blandningar och syror - baser
Kan inte genomföra försök på godtagbart vis.
Kan genomföra försök samt har idéer för att förbättra försöken
Kan genomföra försök noggrant samt har flera idéer som kan förbättra försöken.
Kan genomföra försöken på ett noggrant sätt. Har flera idéer som kan förbättra försöken. Utför försöken på fler sätt och jämför.
Ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem
Kan inte förklara hur kemi kan lösa problem i samhället.
Kan förklara hur kemi kan lösa problem i samhället
Kan ge flera exempel på hur kemi kan lösa problem i samhället.
Kan på ett väl utvecklat sätt ge fler exempel på hur kemi kan lösa problem i samhället.
Laborationsrapport
Kan inte göra rapporter.
Kan göra rapporter med text.
Kan göra rapporter med både text och bild. Använder rätt begrepp.