👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2019-09-23 11:27 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
Vi på Rönnängs förskola har valt att gemensamt arbeta med fokusområdet Hållbar utveckling.

Innehåll
(Brundtland-rapporten, FN 1987)

Social hållbarhet:
Förståelse för att man duger som man är
S
jälvtillit
Möjlighet att leva sig in i andra människors situation
 
V
ilja att hjälpa andra
Respekt för alla människors lika värde

Ekonomisk hållbarhet:
Hushålla med våra resurser
Återbruk
Vara aktsamma med vårt material samt förskolans lokaler
Minska vårt svinn

Ekologisk hållbarhet: 
Öka förståelse för naturens olika kretslopp samt människans påverkan
Värna om jordens resurser

Syfte med vårt fokusområde:
Att vi på Rönnängs förskola ges möjlighet att tillägna oss ett
varsamt förhållningssätt till vår omgivande miljö, natur och samhälle.


 

 

Social hållbarhet

Vi arbetar för att alla barn skall känna sig trygga i gruppen genom olika samarbetslekar men hjälp av våra ”vänner”. Skapa en vi- känsla, gruppkänsla. Vi har med oss rekvisita till rollekar, där många barn kan ges möjlighet att deltaga på våra äventyr.

Uppmuntra barnen att ta tillvara på varandras förmågor och kunskaper.

 

 

 

Ekonomisk hållbarhet/ Ekologisk hållbarhet

I samtal och reflektioner tillsammans med barnen dagligen uppmärksamma dem på att allas handlande påverkar miljön och oss själva. 

Vi sorterar saker vi hittar ute i naturen i Äventyrshuset. Kan man återanvända, skapa något nytt? 

 

 
                                                                          

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18