👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boksamtal utifrån valfri skönlitterär bok

Skapad 2019-09-23 12:05 i Ugglums skola 5-9 Partille
Eleven läser en skönlitterär bok, skriver en recension och därefter leder eleven ett boksamtal i liten grupp, där presentation av boken och samtal kring framtagna frågeställningar ingår.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du skall nu få välja en valfri bok utefter eget intresse som vi kommer att arbeta med under hösten.

Innehåll

Syfte Lgr 11

Genom undervisningen i svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Eleven ska också ges förutsättningar för att utveckla sin förmåga att formulera och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll i Lgr 11

Du ska kunna urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Du anpassar språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare vid muntlig presentation och muntligt berättande.

Du ska kunna leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sägs.

Du ska kunna skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 

Så här arbetar vi

Du väljer själv den bok du ska läsa utifrån eget intresse.

Du läser ur boken under lektionstid och hemma och anpassar läsningen till den tid du har till ditt förfogande.

Du sammanställer en muntlig presentation av "din" bok som ska innehålla:

- information om författaren

- kort beskrivning av handling, karaktärer, miljöer och språk

Du ska förbereda en eller flera diskussionsfrågor utifrån bokens handling, tema eller budskap och en kort introduktion till den/dessa.

 

Examination i form av boksamtal

  • Du ska förbereda ditt boksamtal genom att göra uppgiften läslogg i classroom. Där ska du svara på frågorna som sedan ska diskuteras. 
  • Du ska under 3-5 minuter presentera din bok inför en grupp av dina klasskamrater (4-5 stycken). Presentationen ska innehålla information om vem som är författare, kort beskrivning av handlingen, karaktärer, miljön och språk.
  • Du ska sedan lyfta en eller flera diskussionsfrågor utifrån bokens handling. Du fungerar som diskussionsledare och ser till att alla kommer till tals under diskussionen. Diskussionen varar i 3-5 minuter. Totalt har du alltså 10 minuter till ditt förfogande, men kan avsluta efter 6 minuter om du känner att diskussionen går trögt.
  • Du avslutar genom att göra en kort sammanfattning av det som sagts under diskussionen.
  • Du ska vara en aktiv deltagare i diskussionerna som några av dina klasskamrater håller i, där du lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som kan föra diskussionen framåt.