👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapsdagen

Skapad 2019-09-23 12:12 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Sörmlandsbankens kunskapsdag.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Du har nu deltagit i "Kunskapsdagen". Utifrån den dagen ska du skriva en berättande text.

Innehåll

 

Du har nu deltagit  i "Kunskapsdagen".
Utifrån den dagen ska du skriva en berättande text. Det viktiga i detta arbete är att berättelsen har

en tydlig inledning, en intresseväckande handling och en tydlig avslutning samt att du jobbar med gestaltande beskrivningar. Du ska även lägga till någon passande bild.Tänk på att kontextobundet= att läsaren inte var med vilket gör att du måste vara noga med beskrivningarna.

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav Svenska - åk 9

Har arbetat med
E
C
A
Skriva - textkvalietet
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva - berättande
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Textbearbetning - använda respons
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.